INSTÄLLT - Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare
Plats:
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Status:
Sista anmälningsdatum har passerat


Hur avropar man från statliga ramavtal - introduktion för nybörjare


Den 17 april 2020 anordnar Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ett introduktionstillfälle för avropare som är nybörjare. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och regioner.


Program

10.00-10.20

Presentation av Statens inköpscentral

10.20-11.05

Upphandlingsdirektiven och LOU
Reglerna för avrop från ramavtalen:
- Avropsberättigade
- Avropsordning - rangordning, förnyad konkurrens, kombo

11.05-11.20

Kaffepaus

11.20-12.30

Reglerna för avrop från ramavtal:
- Behovsanalys
- Tilldelningsbeslut och avtalsspärr


12.30-13.10

Enklare lunch

 

13.10-13.40

Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - (Möbler)


13.40-14.10

Avrop i praktiken - genomgång med utgångspunkt i ett statligt ramavtal - (Tjänstefordon)


14.10-14.30

Genomgång av avropa.se

Summering av dagen

Antalet platser är begränsat.
Seminariet är kostnadsfritt. Vid eventuell avbokning vänligen mejla info@avropa.se.


Välkommen!