Vårens Avropadag den 26 maj

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Avropadagen
Plats:
Digitalt - länk skickas efter anmälan
Status:
Anmälan

Banner bredare.png
Välkommen till vårens Avropadag!

som äger rum onsdag den 26 maj 2021 på webben. Tid 09.00-11.50

 

Varmt välkomna till Avropadagen! Dagen vänder sig till anställda på myndigheter och även i vår kör vi på ett digitalt format och ses via webben igen.
Inbjudna talare är Emma Sterky som jobbar med Agenda 2030, som kommer att tala om hur man ställer om till hållbar utveckling, och Lena Forsmark vid Upphandlingsmyndigheten, som kommer att tala om det nya uppdraget som statistikmyndighet.
Vi får som vanligt en uppdatering från våra enhetschefer vid upphandlingsenheterna och förvaltningsenheten. Utöver detta vill vi också uppmärksamma Statens inköpscentrals 10-årsjubileum och berätta om vikten av förstudier inför ramavtalsupphandlingar.

Efter förmiddagspasset kommer ni i egen takt att kunna ta del utav ett antal förinspelade filmer, där vi bland annat kommer presentera de nya ramavtalen inom Bemanningstjänster, Rekryteringstjänster, Kort för identifiering och behörighet (IDB), Klient (datorer) och Datacenter (telefoniprodukter).


Information om var ni hittar dessa filmer får ni under sändningen.


Program

09.00-09.10 - Statens inköpscentral och avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren hälsar välkommen


09.10-09.50 - Aktuellt på upphandlingsenheterna/förvaltningsenheten
Enhetscheferna informerar


09.50-10.00 - Vi behöver dig! Betydelsen av synpunkter om ramavtalen under förstudiefasen
Förstudiearbete och betydelsen av synpunkter från myndigheter och leverantörer


10.00-10.15 - Paus


10.15-11.00 - Agenda 2030, Emma Sterky
Att ställa om till hållbar utveckling - hur gör vi?


11.00-11.10 - Paus


11.10-11.40 - Upphandlingsmyndigheten, Lena Forsmark
Lagen om upphandlingsstatistik och Upphandlingsmyndighetens uppdrag som statistikmyndighet


11.40-11.50 - Inkomna frågor  och avslutning

 

Med reservation för ändringar

 

Anmälan

Anmälan sker via knappen ovan. Ni kommer sedan att få en länk till sändningen mailad till er. I samband med anmälan kan ni föra fram önskemål om frågor.

Kan ni inte delta under dagen kommer livesändningen även att publiceras i efterhand. Ni hittar materialet från dagen på avropa.se, under "seminarier" och "presentationer", alternativt direkt via länken här.


Kontakta oss

Vid eventuella frågor om Avropadagen kontakta charlotte.hansson@kammarkollegiet.se eller ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.

 

Välkomna!

 

Senast ändrad: 2021-05-05