Webbinarium – Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Webbinarium/genomgång av Kammarkollegiets ramavtal Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
Plats:
Skype - länk skickas ut efter anmälan, någon dag innan webbinariet
Status:
Anmälan

Välkommen till webbinarium om Kammarkollegiets ramavtal Managementtjänster – VU

Program

  • Inledning
  • Roller och ansvarsfördelning
  • Ramavtalet Managementtjänster - VU
  • Avropsprocessen
  • Avropsstöd
  • Kontakta oss
  • Frågor

Med reservation för ändringar i programmet

När och var

Webbinariet äger rum tisdag den 30 november 2021, klockan 09.00 – 11.00 via Skype. Se mer information för hur du ansluter dig till Skypemötet i utskicket som kommer efter anmälan. Du behöver inte ha Skype installerat/konto för att kunna ansluta (med reservation för undantag).

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till avropare hos avropsberättigade myndigheter.
Under och efter genomgången kommer det att finnas tillfälle att ställa frågor.

Anmälan

Du anmäler dig via vår webbplats avropa.se senast fredag den 26 november 2021 kl. 16.00.
Du kan också, i samband med din anmälan, framföra önskemål på frågor som du vill att vi berör under webbinariet.

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl eventuellt förhinder, till info@avropa.se, så snart som möjligt.

Kontakta oss vid frågor!

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Ramavtalsservice på Statens inköpscentral, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se


Välkommen!

Senast ändrad: 2021-10-06