Till innehåll på sidan

Höstens Avropadag den 27 oktober

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Avropadagen
Plats:
På plats (World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 Stockholm) eller digitalt (länk skickas ut senare)
Status:
Sista anmälningsdatum har passerat


imagecuivv.png

Välkomna till höstens Avropadag!

som äger rum torsdagen den 27 oktober 2022. Tid 09.00-14.30 ca

 

Varmt välkomna till Avropadagen! Dagen vänder sig till anställda på myndigheter, kommuner och regioner. Deltagande sker på plats eller digitalt.

Vi får besök av Upphandlingsmyndigheten som håller i två pass där de informerar om nya lagen om offentlig upphandling och den nya lagstiftningen kring överprövningar, samt pratar om sitt uppdrag med statistikdatabasen och demonstrerar de uppgifter som finns att tillgå i den. Försvarets materielverk deltar och berättar om sitt arbete med försörjningstrygghet och visar den modell de tagit fram för detta. Även Arbetsgivarverket deltar och berättar om ändringar i uthyrningslagen som träder i kraft den 1 oktober 2022, där informerar även Statens inköpscentral hur och vilka ramavtalsområden det berör. Vi får även en uppdatering från våra enhetschefer vid upphandlingsenheterna och förvaltningsenheten.

Nytt för i år är att under eftermiddagens pass, kan ni som deltar på plats välja om ni vill lyssna på föreläsningarna i den stora salen, alternativt få möjlighet att träffa ramavtalsansvariga och jurister inom vissa IT och Varor och tjänsteavtal (mer information om vilka avtal kommer inom kort).

 

Program

Förmiddag:

08.30 - 09.00
Registrering, samt kaffe och smörgås

09.00 - 09.15
Statens inköpscentral och avdelningschef Anna Clara Wittgren hälsar välkommen


09.15 – 09:50
Nyheter på lagstiftningssidan - Lena Forsmark, Upphandlingsmyndigheten


09.50 – 10.05
Paus

10.05- 10.35
FMV:s arbete inom försörjningstrygghet – Andreas Kinnander, Försvarets materielverk

10.35- 10.50
Paus

10.50 - 11.25
Aktuellt på upphandlingsenheterna/förvaltningsenheten - enhetscheferna informerar

11.30-12.30
Lunch

 

Eftermiddag:


12.30 – 13.05
Stora salen
Upphandlingsmyndighetens statistiktjänst-hur fungerar tjänsten och vilken statistik kan man hämta ut - Andreas Doherty, Upphandlingsmyndigheten

Mindre rum
Träffa våra förvaltare och jurister inom utvalda ramavtalsområden inom IT

13.05-13.15
Paus

13.15 -14.00
Stora Salen
Ändringar i uthyrningslagen, innehållet och tillämpning -  Susanna Ståhl Arbetsgivarverket och Statens inköpscentral

Mindre rum
Träffa våra förvaltare och jurister inom utvalda ramavtalsområden inom Varor och tjänster

14.00 ->
Kaffe och kakbuffé med mingel

 

Med reservation för ändringar i programmet

 

Anmälan

Anmälan sker via knappen ovan. Vid anmälan uppger ni om ni deltar på plats eller digitalt.

I samband med anmälan kan ni föra fram önskemål om frågor.

Avropadagen är kostnadsfri. Anmäl eventuellt förhinder, till info@avropa.se, så snart som möjligt.

Målgrupp

Seminariet/webbinariet vänder sig till myndigheter, kommuner och regioner som använder våra ramavtal.

Plats

Om du väljer att delta på plats ses vi på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm

Om du väljer att delta digitalt så skickar vi ut en länk när vi närmar oss datum för Avropadagen.

Kontakta oss

Vid frågor om avropadagen är ni välkomna att kontakta Charlotte Hansson, charlotte.hansson@kammarkollegiet.se.

 

Välkomna!

 

Senast ändrad: 2022-10-20