Till innehåll på sidan

Informationstillfälle - nya ramavtal inom Säker förvaring

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Information om Kammarkollegiets ramavtal inom Säker förvaring
Plats:
Skype - Länk skickas ut efter anmälan, senast någon dag innan informationstillfället
Status:
Sista anmälningsdatum har passerat


Välkommen till information om ramavtalsområdet Säker förvaring

Vi kommer informera om hur ramavtalsområdet är uppbyggt, delområden och hur avrop ska göras. Det kommer även att finnas tillfälle att ställa frågor.

Med reservation för ändringar i programmet. Informationstillfället är begränsat till 40 deltagare och det går tyvärr inte att sätta sig på reservplats om det blir fullbokat.

När och var

Informationen äger rum torsdagen den 17 mars 2022, klockan 13.00 till ca. 14.00 via Skype. Se mer information för hur du ansluter dig till Skypemötet i utskicket som kommer efter anmälan. Du behöver inte ha Skype installerat/konto för att kunna ansluta (med reservation för undantag).

Målgrupp

Informationen vänder sig till avropare hos avropsberättigade myndigheter.
Under och efter informationen kommer det att finnas tillfälle att ställa frågor.

Anmälan

Du anmäler dig via vår webbplats avropa.se senast måndag den 14 mars 2022 kl. 16.00.
Du kan också, i samband med din anmälan, framföra önskemål på frågor som du vill att vi berör under informationstillfället.

Informationstillfället är kostnadsfritt. Anmäl eventuellt förhinder, till info@avropa.se, så snart som möjligt.

Kontakta oss vid frågor!

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Ramavtalsservice på Statens inköpscentral, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Välkommen!

Senast ändrad: 2022-03-04