Till innehåll på sidan

Webbinarium - Flyttjänster

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Webbinarium/genomgång av Kammarkollegiets ramavtal Flyttjänster
Plats:
Skype - länk skickas ut efter anmälan, senast någon dag innan webbinariet
Status:
Sista anmälningsdatum har passerat


Välkommen till webbinarium om Kammarkollegiets ramavtal Flyttjänster

Program

  • Inledning
  • Roller och ansvarsfördelning
  • Ramavtalet Flyttjänster
  • Avropsprocessen
  • Avropsstöd
  • Kontakta oss
  • Frågor

Med reservation för ändringar i programmet

 

När och var

Webbinariet äger rum torsdag den 5 maj 2022, klockan 09.00 – 11.00 via Skype. Se mer information för hur du ansluter dig till Skypemötet i utskicket som kommer efter anmälan. Du behöver inte ha Skype installerat/konto för att kunna ansluta (med reservation för undantag).

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till avropare hos avropsberättigade myndigheter.

Under och efter genomgången kommer det att finnas tillfälle att ställa frågor.

Anmälan

Du anmäler dig via vår webbplats avropa.se senast måndag den 2 maj 2022 kl. 16.00.
Du kan också, i samband med din anmälan, framföra önskemål på frågor som du vill att vi berör under webbinariet.

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl eventuellt förhinder, till info@avropa.se, så snart som möjligt.

Kontakta oss vid frågor!

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Ramavtalsservice på Statens inköpscentral, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Välkommen!

 

Senast ändrad: 2022-04-08