Till innehåll på sidan

Lagar och förordningar

Bestämmelser om statlig inköpssamordning

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

Lagar och förordningar

För att ta del av aktuella lagar och förordningar hänvisar vi till Upphandlingsmyndighetens stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling.

Rättskällor

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Förordning och föreskrifter om e-handel

Elektronisk handel (e-handel) och elektronisk fakturering (e-faktura) för offentliga aktörer regleras i Sverige i form av lag, förordning och föreskrifter. Läs mer på DIGGs hemsida om vad som gäller för dig som offentlig aktör.

Senast ändrad: 2023-06-14