Till innehåll på sidan

Villkor för användande av API:et avropa.se

För åtkomst till API:et krävs en digital nyckel. För att få nyckeln måste du godkänna våra villkor samt skicka in en ansökan, se nedan formulär.

När vi mottagit din ansökan skickar vi nyckeln till den e-postadress du angett i formuläret inom 3 arbetsdagar.

Överenskommelse om användning av API:et avropa.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet tillhandahåller  API:et avropa.se för organisationer som vill  använda data som finns publicerad på avropa.se för att utveckla egna tjänster.

Genom att skicka in ansökan godkänner organisationen villkoren och att man avser följa nedanstående riktlinjer för användning av API:et avropa.se.

Syftet med avropa.se

På avropa.se publiceras information om samordnade ramavtal. Informationen uppdateras kontinuerligt. Syftet med avropa.se är att underlätta användningen av ramavtalen genom att tillhandahålla aktuell och korrekt information.

Syfte med API:et

Syftet med API:et är att ge en extern part tillgång till data om de statliga avtalen som finns på avropa.se på ett maskinläsbart sätt. APIt använder ett standardiserat REST gränssnitt och ställer inga krav på särskild teknisk plattform hos användaren. All information som lämnats via API:et är att betrakta som offentlig handling.

Riktlinjer för användning av API:et på avropa.se

  1. Avropa.se är avsedd att underlätta användningen av de statliga ramavtalen. Användandet av API:et ska vara i linje med det syftet.
  2. Webbplatsen avropa.se är i första hand avsedd och dimensionerad för enskilda användare. För att inte orsaka onödigt långa svarstider för användarna, ska omfattande sökningar och nedladdningar av information undvikas på vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00.
  3. När information från avropa.se används ska källan för informationen tydligt anges.
  4. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet behöver ha kännedom om vilka som använder tjänsterna. Dela därför inte nyckel till tredje part. Alla parter som använder API:et på avropa.se ska skicka in en ansökan och få tillgång till egen digital nyckel.
  5. Organisationen ansvarar för att informera sina användare samt Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet om integrationen upphör att fungera korrekt och användaren inte längre får tillgång till uppdaterad information.
  6. Organisationen ansvarar för att meddela Statens inköpscentral om man upphör att använda API:et.

Överenskommelse

Organisationen avser att använda informationen på avropa.se i överensstämmelse med syftet för avropa.se och enligt de riktlinjer som Kammarkollegiet utfärdar för användandet av API:et.

Kammarkollegiet avser att tillhandahålla informationen på avropa.se och API:et på bästa möjliga sätt inom ramen för tillgängliga resurser. Statens inköpcentral avser att i god tid meddela om ändringar som påverkar API:et.

Kammarkollegiet får besluta att upphöra med att tillhandahålla API:et. Kammarkollegiet ska i så fall underrätta 30 dagar innan upphörandet. Om beslutet grundar sig i en ändring av de rättsliga förutsättningarna för att tillhandahålla API:et får Kammarkollegiet omedelbart upphöra med att tillhandahålla API:et, Kammarkollegiet ska då skyndsamt underrätta om detta.

Organisationen har inte exklusiv rätt till informationen på avropa.se eller till API:et.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om API-nyckel till avropa.se

Godkännande villkor
Senast ändrad: 2023-10-31