Om webbplatsen

Syfte

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet informerar på avropa.se om ramavtal, förstudier och upphandlingar. Webbplatsen är ett verktyg för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor som anskaffar varor och tjänster inom de områden där vi upphandlar ramavtal.

Målgrupper

Avropa.se är avsedd för inköpare i statliga myndigheter. Ramavtal inom IT-området är även avsedda för inköpare inom kommun och landsting. Leverantörer och andra intressenter är också målgrupper.

Copyright

Om inget annat är angivet, får innehållet på webbsidorna användas fritt, förutsatt att källan anges. Det är alltså tillåtet att ladda hem dokumenten oavsett vilket format dessa har och publicera dem på andra webbplatser.

Läs mer om filformat i avsnittet Nedladdning av filer nedan.

Innehåll

Kammarkollegiet ansvarar för informationen på webbplatsen som rör Statens inköpscentrals verksamhet. Kammarkollegiet ansvarar inte för innehållet i material på andra webbplatser, som nås via länkar från avropa.se.

Utgångna ramavtal

Du finner befintliga ramavtal och tidigare generationer av ramavtal på avropa.se. Utgångna ramavtal kan nås från startsidan, se Utgångna ramavtal.

Teknisk beskrivning

Avropa.se är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att HTML5 används för att strukturera innehållet och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Tillgänglighet

Vi följer den internationella standarden för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). WCAG är riktlinjer för hur man tillgänglighetsanpassar en webbplats (eller app). Riktlinjerna har tagits fram av W3C (World Wide Web Consortium).
Det finns flera nivåer på riktlinjerna, vi följer WCAG 2.0 nivå AA och strävar efter den högsta nivån AAA.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. I äldre webbläsare, som inte har stöd för den senaste standarden HTML5, krävs det att javascript är aktiverat för att webbplatsen ska fungera korrekt.

För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Script

Vi använder oss av javascript för att se till att även äldre webbläsare - främst alla versioner av Internet Explorer fram till och med version 8 (Internet Explorer 9 och framåt har stöd för HTML5) - kan hantera strukturen. Har din webbläsare inte stöd för semantiken i HTML5 krävs det att du har javascript aktiverat.

Bildskärmsupplösning

Storleken på sidorna är anpassad för upplösningen 1280 x 768pixlar, men går att använda med högre upplösning.

Nedladdning av filer

De flesta av dokumenten på webbplatsen, såsom ramavtal, förfrågningsunderlag, utvärderingsrapporter och vägledningar, är publicerade i pdf-, word- eller excel-format. Andra format kan förekomma i enskilda fall.

För att öppna pdf-filer krävs en pdf-läsare. En sådan kan kostnadsfritt laddas ner hos valfri leverantör.

Det går bra att öppna och läsa word-filer med till exempel Microsoft Word Viewer eller Libreoffice, vilka är gratisprogram för dig som inte har Microsoft Word. Program kan laddas ner hos respektive leverantör.

För att öppna en fil - klicka på länken.

För att spara hem en fil på till exempel en hårddisk - högerklicka med musen på länken och välj "Spara mål som". Ge filen ett namn och välj din lagringsplats.

Kakor (cookies)

På avropa.se används så kallade cookies, eller kakor som det heter på svenska. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Kakor på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

  • Permanenta kakor, sparar en fil som ligger kvar på din dator. De används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
  • Temporära kakor som lagras temporärt i din dator. De försvinner när du stänger din webbläsare.

På avropa.se används både temporära och permanenta kakor. Oberoende av vilken typ av kaka som används sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

Hantering av kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kakor på avropa.se

På avropa.se använder vi kakor

  • när du ansluter till Statens inköpscentrals webbserver
  • för att kunna analysera besöksstatistik
  • för att komma ihåg vilka sidor du har sökt på eller besökt för att få bra interna sökträffar

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska den som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas.

Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda kakor. Enligt de nya bestämmelserna ska besökaren lämna sitt samtycke till att kakor används. Det finns dock ännu inga riktlinjer som i detalj beskriver hur reglerna ska tillämpas.

Frågor och svar om kakor på Post- och Telestyrelsens webbplats.