Avropas öppna data

Här ska Avropas öppna data presenteras. En fil finns att ladda ner med alla giltiga ramavtal, annars kan du välja en avropsberättigad organisation och ladda ner en fil med de avtal där den organisationen är avropsberättigad.

Giltiga ramavtal per avropsberättigad organisation

Alla giltiga ramavtal