Nyheter

April - 2018

måndag
23

Annonserad upphandling - hygien- och städprodukter

Upphandlingen av hygien- och städprodukter har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är den 29 maj 2018.

Kontaktpersoner: Fredrik Björnström

fredag
20

Flyttjänster - klart för avrop

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal gällande Flyttjänster. Ramavtalet är länsindelat och omfattar flyttuppdrag av varierande storlek med både lång och kort framförhållning. Flyttjänster avser såväl interna som exter...

Läs mer
torsdag
19

Förstudien innovation påbörjas

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området innovation. Inom innovationer så finns det idag inget ramavtal och förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling ino...

Läs mer
torsdag
19

Förstudie säkerhetsteknik påbörjas

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området säkerhetsteknik. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfa...

Läs mer
torsdag
12

Ny upphandling Kaffe- och vattenautomater

Nu har upphandlingen för Kaffe- och vattenautomater startat. På upphandlingssidan kan ni se tidplanen.

Förstudierapporten kan ni ta del av här.

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Jeanette Bergh

tisdag
10

Ny upphandling - hotelltjänster kvalitetskategori Longstay

I och med att Statens inköpscentral fick in för få anbud i upphandlingen gällande hotelltjänster kvalitetskategori Longstay så görs upphandlingen om. Den nya upphandlingen kommer endast att omfatta de orter/zoner där inga avtal kunnat tecknats, ...

Läs mer
måndag
09

Förstudierapporten för Bevakningstjänster är publicerad

Nu är förstudierapporten för Bevakningstjänster publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Mattias Ek.

torsdag
05

AV och videokonferens - överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen

Den tidigare vunna domen i Förvaltningsrätten samt Kammarättens beslut att ej lämna prövningstillstånd har nu överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att Statens inköpscentral inte får ingå a...

Läs mer
onsdag
04

Managementtjänster - leverantörsenkät

Vi vill gärna få era synpunkter och erfarenheter inom området inför en eventuell ny upphandling av Managementtjänster från både nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Det gör vi bland annat med hjälp av den enkät som ni finner här och på ...

Läs mer
tisdag
03

Skrivare förnyad konkurrensutsättning - nytt tilldelningsbeslut

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade domar i februari 2018 med innebörden att tilldelningsbeslutet ska rättas i upphandlingen Skrivare - tjänst och produkt, avseende anbudsområdet med förnyad konkurrensutsättning. Efter rättelse enligt förva...

Läs mer

Mars - 2018

torsdag
29

Annonserad upphandling - särskilda förvaringslösningar

Upphandlingen av särskilda förvaringslösningar har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är den 9 maj 2018.

Kontaktpersoner: Fredrik Aglo

tisdag
27

AV och videokonferens – Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Den tidigare vunna domen i Förvaltningsrätten som överklagades till Kammarrätten är nu avgjord. Kammarrätten meddelare inte prövningstillstånd. Statens inköpscentral kommer nu avsluta upphandlingen så snart som möjligt och räknar med att de nya ...

Läs mer
måndag
26

Flyttjänster – vunna domar

Förvaltningsrätten har den 23 mars 2018 meddelat domar i upphandling Flyttjänster, dnr 23.3–5425-2016. Samtliga ansökningar om överprövning har avslagits. Kammarkollegiet avvaktar nu upphörande av avtalsspärr. För att komma till upphandlingssida...

Läs mer