Välkommen till Avropa

En webbplats för dig som upphandlar varor och tjänster till offentlig sektor eller är ramavtalsleverantör. Här hittar du information om samtliga ramavtal som upphandlats av Statens inköpscentral.

Vår broschyr hjälper dig

Ladda ner vår broschyr som ger dig som myndighet och leverantör översikt av våra ramavtal, samt uppgifter om löptider och eventuella optioner.