Hotelltjänster

Fas: Upphandling

Startdatum: februari 2017

Slutdatum: juni 2018

Diarienummer: 23.3-6499 - 6503-2017


Nuvarande ramavtal avseende Hotelltjänster löper till och med 2018-06-30.

Länk till aktuella orter i upphandlingarna

Status

I dagsläget har två leverantörer överprövat tilldelningsbeslutet. För kategori tre är tecknandet av avtal stoppat för zon 1 -12 i Stockholm.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Januari 2017 Klar
Framtagning av underlag Augusti 2017 Klar
Annonsering September 2017 Klar
Utvärdering November 2017 Klar
Tilldelningsbeslut Januari 2018 Pågående
Planerad start för nya avtal Juli 2018 Planerad