Hygien- och städprodukter

Fas: Upphandling

Startdatum: november 2017

Slutdatum: oktober 2018

Nuvarande ramavtal avseende hygien- och städprodukter löper till och med den 7 oktober 2018.

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningar inför en kommande upphandling inom det aktuella området (se Förstudierapport inom Hygien- och städprodukter).

Beslut har fattats avseende förstudierapporten och arbetet inför kommande upphandling har påbörjats.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Förstudie Oktober 2017 Klar
Framtagning av underlag Mars 2018 Pågående
Annonsering April 2018 Planerad
Utvärdering Augusti 2018 Planerad
Tilldelningsbeslut September 2018 Planerad
Planerad start för nya avtal Oktober 2018 Planerad