Övriga tjänster

 • Bemanningstjänster

  Med bemanningstjänster avses inhyrning av konsulter som ska arbeta under myndighetens arbetsledning.Inhyrningen ska fylla tillfälliga eller längre personalbehov som uppstår hos avropsberättigad.Inhyrningen kan avse kortare tidsperioder från enstaka timmar,....

 • Företagshälsovård

  Här finns ramavtal för företagshälsovård samt särskilda ramavtal för köp av bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

 • Managementtjänster

 • Medieförmedlingstjänster

  Detta område är indelat i Platsannonser och Kungörelser i print och digitalt, Informations-/ Annonskampanjer och Annonseringsverktyg.Ramavtalen omfattas inte av tryckeritjänster, reklamtjänster eller tjänster som rör PR och kommunikation. Inte heller distribution....

 • Språk- och översättningstjänster

  Här finns ramavtal för språk- och översättningstjänster inom tre språkområden; svenska, engelska samt övriga språk. Det gäller översättningar inkl. språkgranskning till och från svenska i efterfrågade språk samt språkgranskning som separat tjänst. Krav kan....