Övriga tjänster

 • Företagshälsovård

  Här finns ramavtal för företagshälsovård samt särskilda ramavtal för köp av bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

 • Managementtjänster

 • Medieförmedlingstjänster

  Detta område är indelat i Platsannonser och Kungörelser i print och digitalt, Informations-/ Annonskampanjer och Annonseringsverktyg.Ramavtalen omfattas inte av tryckeritjänster, reklamtjänster eller tjänster som rör PR och kommunikation. Inte heller distribution....

 • Personaluthyrning

  Här finns ramavtal gällande personaluthyrning inom yrkesområdena kontorsadministration, ekonomi och personal samt IT. För detta ramavtalsområde gäller en kombination av fast rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Vid avrop som omfattar uppdrag....

 • Tolkförmedlingstjänster

  Här finns ramavtal gällande Tolkförmedlingstjänster.