Övriga tjänster

 • Företagshälsovård

  Här finns ramavtal för företagshälsovård samt särskilda ramavtal för köp av bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

 • Managementtjänster

 • Medieförmedlingstjänster

  Detta område är indelat i Platsannonser och Kungörelser i print och digitalt, Informations-/ Annonskampanjer och Annonseringsverktyg.Ramavtalen omfattas inte av tryckeritjänster, reklamtjänster eller tjänster som rör PR och kommunikation. Inte heller distribution....

 • Personaluthyrning

 • Tolkförmedlingstjänster

  Här finns ramavtal gällande Tolkförmedlingstjänster.