Teknisk utrustning

Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • Användarnära IT-produkter

  Detta ramavtalsområde omfattar bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör. Ramavtalsområdet är rangordnat. Tre tjänster ingår i upphandlingen som har nära anknytning till produkter och tillbehör, dessa är stöldskyddsmärkning,....

 • AV-produkter

  På ramavtalet Digitala mötesrum kan avrop göras på produkter och tjänster för Videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Avropsordningen är förnyad konkurrensutsättning.

 • Datacenter

  Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kunduniktjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter. Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network,Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering,....

 • Digitala mötesrum

  Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning. Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Med....

 • Dokumenthantering 2012 - Skrivare, MFP, programvaror och tjänster

 • Klienter

  Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör. Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet....

 • Rakelutrustning som produkt och tjänst

  Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Ramavtalsområdet omfattar rakelterminaler, handburna och fast monterade, men även tillbehör till rakelterminaler så som dispatcherutrustning, telematiklösningar mm. Produktnära tjänster....