Teknisk utrustning

Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • Användarnära IT-produkter

  Detta ramavtalsområde omfattar bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör. Ramavtalsområdet är rangordnat. Tre tjänster ingår i upphandlingen som har nära anknytning till produkter och tillbehör, dessa är stöldskyddsmärkning,....

 • AV-produkter

  På ramavtalet Digitala mötesrum kan avrop göras på produkter och tjänster för Videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Avropsordningen är förnyad konkurrensutsättning.

 • Datacenter

  Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kunduniktjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter. Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network,Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering,....

 • Digitala mötesrum

  Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning. Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Med....

 • Dokumenthantering 2012 - Skrivare, MFP, programvaror och tjänster

  Nuvarande ramavtal för Skrivare, MFP och tjänster löper ut 31 juli 2017, ny upphandling beräknas vara klar under hösten 2017. I det fall att ni har ett känt behov av produkter inom ramavtalsområdet bör ni överväga ett avrop mot de nu giltiga ramavtalen i god....

 • Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

  Detta ramavtal omfattar varor inom elektronikområdet. För detta område finns endast en leverantör antagen. Detta innebär att avropande organisationer kan vända sig direkt till kontrakterad leverantör för avrop.

 • Rakelprodukter

  Nuvarande ramavtal för Rakelprodukter löper ut 31 maj 2017, ny upphandling beräknas vara klar till hösten 2017. Vi rekommenderar att ni avropar leveransavtal på ramavtalet Rakelprodukter för att täcka era behov tills den nya ramavtalsupphandlingen är klar.....