Teknisk utrustning

Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • Användarnära IT-produkter

  Detta ramavtalsområde omfattar bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör. Ramavtalsområdet är rangordnat. Tre tjänster ingår i upphandlingen som har nära anknytning till produkter och tillbehör, dessa är stöldskyddsmärkning,....

 • AV-produkter

  Nuvarande ramavtal för AV-produkter löper ut 28 februari 2017, ny upphandling beräknas vara klar till sommaren 2017. Vi rekommenderar att ni avropar leveransavtal på AV-produkter för att täcka era behov tills den nya ramavtalsupphandlingen är klar, se www.avropa.se/Upphandlingar Ramavtalsområdet....

 • Digitala mötesrum

  Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning. Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Med....

 • Dokumenthantering 2012 - Skrivare, MFP, programvaror och tjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar skrivare, MFP och kopiatorer, faxar samt skannrar. I avtalet ingår även tillbehör och förbrukningsmaterial. Produkterna kan kombineras/kompletteras med ett flertal produktnära tjänster som t ex anpassning av utskriftsmiljö, installation....

 • Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

  Detta ramavtal omfattar varor inom elektronikområdet. För detta område finns endast en leverantör antagen. Detta innebär att avropande organisationer kan vända sig direkt till kontrakterad leverantör för avrop.

 • Rakelprodukter

  Nuvarande ramavtal för Rakelprodukter löper ut 31 maj 2017, ny upphandling beräknas vara klar till hösten 2017. Vi rekommenderar att ni avropar leveransavtal på ramavtalet Rakelprodukter för att täcka era behov tills den nya ramavtalsupphandlingen är klar.....