Till innehåll på sidan

Bokningsregler Hotelltjänster kvalitetskategori 2-5


Ramavtalets bokningsregler


Tillämplighet

Ramavtalets bokningsregler är tillämpliga på avtalsförhållandet mellan Ramavtalsleverantören och Avropsberättigad som har ingått Kontrakt och utgör bilaga till Kontrakt. Ramavtalets bokningsregler är tillämpliga för varje Avrop som sker inom ramen för Ramavtalet oberoende av om detta anges i Avropsförfrågan eller inte.

Bokningar

Avropsberättigade får göra Avrop från Ramavtalet och får inte vägras bokning av lediga rum som omfattas av Ramavtalet.

Bokningsavgift och förskottsbetalning får ej debiteras Avropsberättigade.

Ankomst och avresa

Incheckning på rummet ska kunna ske senast från kl 15.00 på ankomstdagen.

Utcheckning av rummet ska kunna ske senast kl 12.00 på avresedagen.

Sen ankomst

För att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst ska Avropsberättigad garantera bokningen med giltigt betalningsmedel senast kl. 16.00 ankomstdagen.

Uteblivet rum

För det fall Ramavtalsleverantören inte kan erbjuda Avropsberättigad hotellrum hos sig enligt Kontrakt är Ramavtalsleverantören skyldig att, utan merkostnad för Avropsberättigad, boka minst likvärdigt hotellrum hos annat hotell. Ramavtalsleverantören ska dock om möjligt i första hand boka hotellrum enligt rangordningen inom det geografiska ramavtalsområdet (ort/zon). Ramavtalsleverantören äger inte rätt att fakturera Avropsberättigad för mer än om Ramavtalsleverantören tillhandahållit hotellrum hos sig enligt Ramavtalet och där avtalade priser.

Avbokning och utebliven ankomst

För bokning upp till och med nio (9) rum:

  • Avbokning ska ske senast kl. 16.00 ankomstdagen. Uteblir avbokningen eller sker avbokning senare än kl. 16.00 ska Avropsberättigad betala för ett (1) dygn.

Vid bokning av 10 hotellrum eller fler gäller följande avbokningsregler för hotellrum 10 och uppåt:

  • Vid avbokning senare än 28 kalenderdagar innan ankomst, 50 % debiteras Avropsberättigad
  • Vid avbokning senare än 14 kalenderdagar innan ankomst 75 % debiteras Avropsberättigad
  • Vid avbokning senare än 7 kalenderdagar innan ankomst 100 % debiteras Avropsberättigad

Vid bokning av 10 rum eller fler ska Ramavtalsleverantören skicka en skriftlig påminnelse till Avropsberättigad avseende avbokningsreglerna senast 7 kalenderdagar innan dessa träder i kraft.

Dessa avbokningsregler gäller endast under förutsättning att Ramavtalsleverantören efter skäliga ansträngningar inte kunnat återsälja rum eller rummen.

Senast ändrad: 2023-01-26