Till innehåll på sidan

Om avropstjänsten

Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar är till för dig som bokar tolk. Alla myndigheter som är avropsberättigade enligt ramavtalet för tolkförmedlingstjänster kan använda tjänsten.

Avropstjänsten skickar automatiskt din bokning till rätt tolkförmedling enligt ramavtalets rangordning. Detta betyder att du inte behöver ägna tid åt att bevaka bokningen och att du kan känna dig trygg med att beställningen blir korrekt i enlighet med gällande ramavtal för tolkförmedlingstjänster. Du gör bara en bokning, en gång, på ett ställe – systemet sköter resten.

Vid brådskande behov där tolk behöver tillsättas inom några minuter, rekommenderar vi att du inte använder avropstjänsten utan istället avropar från ramavtalet Distanstolkning utan krav på förbokning.  

Med avropstjänsten får du: 

  • en preliminär beräknad kostnad direkt vid tillfället du bokar
  • automatisk verifiering att tillsatt tolk har rätt kompetens
  • möjlighet till enkel avbokning
  • möjlighet att lägga upp enheter så att bokningar kan administreras av flera handläggare på din myndighet 

Logga in på Avropstjänsten för tolk

 

Bakgrund

Statens inköpscentral fick av regeringen uppdrag att utveckla en avropstjänst för tolkar för att underlätta avropsförfarandet inom ramavtalsområdet tolkförmedlingstjänster samt att underlätta och möjliggöra uppföljning av levererade tjänster och fakturakontroll.

Tjänsten driftas av en svensk IT-leverantör på deras plattform. Ingen utländsk aktör som lyder under lagstiftning såsom Cloud Act tillhandahåller varken drift eller plattformen.

Senast ändrad: 2024-06-12