Till innehåll på sidan

Avropas API

API (Application Programming Interface) är en teknik som gör det möjligt för två program att utbyta data. På avropa.se finns ett API som gör det möjligt för andra aktörer, till exempel programvaruföretag, myndigheter eller organisationer, att på så vis använda data om de ramavtal som finns publicerade på avropa.se i sina egna tjänster.

API:et kan användas för att utveckla tjänster och applikationer. Avropas API är ett så kallat REST-API. Det är en enkel form av API där du endast behöver en adress för att få ut data i JSON-format.

API:et består av en uppsättning metoder som samverkar med varandra. Exempelvis kan en lista på ramavtal för ett ramavtalsområde hämtas ut med ett metodanrop, och fullständiga data för ett enskilt avtal hämtas med ytterligare ett metodanrop där information från det första anropet används som parameter. 

Teknisk information om API:et finns i swagger, se https://api.avropa.se/

För åtkomst till API:et krävs en nyckel. Man får nyckeln genom att godkänna våra villkor och skicka in en ansökan.

API:et är öppet dygnet runt utom vid planerade driftstopp. Information om planerade driftstopp publiceras på denna sida.

Senast ändrad: 2024-04-02