Till innehåll på sidan

E-handel i offentlig sektor

Statliga myndigheter ska, enligt regeringens förordning om myndigheternas elektroniska informationsutbyte, kunna hantera sina beställningar av varor och tjänster elektroniskt från år 2014. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i uppdrag att ta fram föreskrifter om standarder och andra krav.

Statens inköpscentral ställer krav på att en ramavtalsleverantör ska kunna erbjuda e-handelstjänster i ramavtalen, som till exempel elektroniska beställningar och elektroniska fakturor.

E-faktura till offentlig sektor

Leverantörer till offentlig sektor behöver kunna skicka e-faktura. Enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska e-fakturorna kunna skickas enligt den europeiska standarden Peppol BIS Billing 3.0.

Om parterna kommer överens finns det dock inget hinder mot att skicka faktura enligt det gamla formatet Svefaktura, men från den 1 april 2021 kan Svefaktura inte längre skickas i Peppols nätverk.

Mer information

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ger ut föreskrifter som gäller e-handel och e-faktura och är Peppol-myndighet i Sverige. Mer information hittar ni på DIGGs webbsida, E-faktura för dig som leverantör.

Single Face To Industry (SFTI) rekommenderar standarder för e-handel och e-faktura och ger stöd i form av utbildning och rådgivning. På STFI:s webbsida finns en film på ca 1 timme som visar hur man kommer igång med att använda Peppol. Den handlar både om fakturan och om Peppol som infrastruktur för att skicka och ta emot fakturan.

Senast ändrad: 2024-04-02