Till innehåll på sidan

Om oss och vårt uppdrag

Statens inköpscentral startade 2011 i och med att all statlig ramavtalsupphandling och samordning samlades under ett gemensamt myndighetstak på Kammarkollegiet. 

 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

Enligt förordningen om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och tjänster bidrar vi till effektiviseringar i form av tidsbesparingar och förmånligare villkor för myndigheterna. Vi sparar därmed pengar åt staten, kommunerna och regionerna.

Förordning  (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer om Kammarkollegiet på myndighetens webbplats.

Senast ändrad: 2024-04-02