Till innehåll på sidan

Avropas öppna data

Här presenteras Avropas öppna data. En fil finns att ladda ner med alla giltiga ramavtal. Du kan även välja en avropsberättigad organisation och ladda ner en fil med de avtal där den organisationen är avropsberättigad.

Användningsvillkor: CC0

Uppdateringsfrekvens: en gång per månad

Kontakt: ulrika.blom@kammarkollegiet.se

Giltiga ramavtal per avropsberättigad organisation

Comma Separated Values (.csv)
Excel fil (.xslx)

Alla giltiga ramavtal

Comma Separated Values (.csv)
Excel fil (.xslx)