Till innehåll på sidan

Tillgänglighet på avropa.se

Kammarkollegiet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur avropa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från avropa.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss och begära ut innehåll i annat format. Svarstiden är normalt en vecka.

Begär ut innehåll i annat format

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet

Du kan även begära ut innehåll eller rapportera brister via e-post: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påpeka det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Avropa.se är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Avropa.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vår ambition är att löpande åtgärda tillgänglighetsproblemen men det kommer ta tid.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG.

PDF:er
Vi har idag ett stort antal PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. De flesta har skapats i andra system som inte genererar tillgängliga dokument. Kammarkollegiet har som ambition att se över möjligheten att dessa system genererar tillgängliga dokument. Kammarkollegiet arbetar även löpande med att fasa ut dokument och istället visa informationen i html.

Filmer
Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Vi har bedömt att de här filmerna har så stort informationsvärde för de flesta av våra besökare även utan text att vi valt att publicera dem ändå.

E-tjänster
Vi har ett par e-tjänster som du når via vår webbplats. De är byggda i system där vi ännu inte hunnit se över tillgängligheten.

Oskäligt betungande anpassning

Kammarkollegiet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Antalet dokument på avropa.se är väldigt stort och det finns idag inte resurser att hantera den arbetsbörda det skulle innebära att göra dessa dokument tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av avropa.se.

Vi arbetar löpande med granskning och förbättring av webbplatsen med hjälp av Siteimprove, Wave, Accessibility Insights for Web, Lighthouse.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Senast ändrad: 2022-09-22