Till innehåll på sidan

Om avropa.se

Syfte

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet informerar på avropa.se om ramavtal, förstudier och upphandlingar. Webbplatsen är ett verktyg för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor som anskaffar varor och tjänster inom de områden där vi upphandlar ramavtal.

Målgrupper

Avropa.se är avsedd för upphandlare och inköpare i statliga myndigheter. Ramavtal inom IT-området är även avsedda för upphandlare och inköpare inom kommun och region. Leverantörer och andra intressenter är också målgrupper.

Copyright

Om inget annat är angivet, får innehållet på webbsidorna användas fritt, förutsatt att källan anges. Det är alltså tillåtet att ladda hem dokumenten oavsett vilket format dessa har och publicera dem på andra webbplatser.

Läs mer om filformat i avsnittet Nedladdning av filer nedan.

Innehåll

Kammarkollegiet ansvarar för informationen på webbplatsen som rör Statens inköpscentrals verksamhet. Kammarkollegiet ansvarar inte för innehållet i material på andra webbplatser, som nås via länkar från avropa.se.

Utgångna ramavtal

Du finner befintliga ramavtal och tidigare generationer av ramavtal på avropa.se. Utgångna ramavtal kan nås från startsidan, se Utgångna ramavtal.

Teknisk beskrivning

Avropa.se är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att HTML5 används för att strukturera innehållet och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Tillgänglighet

Vi följer den internationella standarden för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). WCAG är riktlinjer för hur man tillgänglighetsanpassar en webbplats (eller app). Riktlinjerna har tagits fram av W3C (World Wide Web Consortium).
Det finns flera nivåer på riktlinjerna, vi följer WCAG 2.0 nivå AA och strävar efter den högsta nivån AAA.

Läs mer om vår tillgänglighetsredogörelse.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. I äldre webbläsare, som inte har stöd för den senaste standarden HTML5, krävs det att javascript är aktiverat för att webbplatsen ska fungera korrekt.

För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Script

Javascript används för att berika användarupplevelsen och en del funktioner kräver att javascript är aktiverat.

Nedladdning av filer

De flesta av dokumenten på webbplatsen, såsom ramavtal, upphandlingsdokument, förfrågningsunderlag, utvärderingsrapporter och vägledningar, är publicerade i pdf-, word- eller excel-format. Andra format kan förekomma i enskilda fall.

För att öppna pdf-filer krävs en pdf-läsare. En sådan kan kostnadsfritt laddas ner hos valfri leverantör.

Det går bra att öppna och läsa word-filer med till exempel Microsoft Word Viewer eller Libreoffice, vilka är gratisprogram för dig som inte har Microsoft Word. Program kan laddas ner hos respektive leverantör.

För att öppna en fil - klicka på länken.

För att spara hem en fil på till exempel en hårddisk - högerklicka med musen på länken och välj "Spara mål som". Ge filen ett namn och välj din lagringsplats.

Matomo

Sedan 4 mars 2022 använder vi Matomo istället för Google Analytics för att samla in statistik över besök på webbplatsen.

Kammarkollegiet har ställt in Matomo så att information anonymiseras innan den sparas i Matomo.

Senast ändrad: 2024-04-02