Till innehåll på sidan

Fokusområden

Våra ramavtal ska möta våra kunders behov och krav, utgå ifrån en god kunskap om leverantörsmarknaderna och vara aktuella och relevanta utifrån utvecklingen i vår omvärld. För att bidra till detta har vi idag följande fem fokusområden inom Statens inköpscentral: e-handel, försörjningstrygghet, hållbarhet, informationssäkerhet och tillgänglighet. 

Varje fokusområde har en utpekad fokusområdesansvarig som ansvarar för att följa utvecklingen inom sitt område och samverka med expertorganisationer och -myndigheter.

Fokusområdesansvarig stöttar förstudie- och upphandlingsprojekten för att säkerställa att ramavtalen innehåller krav på leverantörerna som är i nivå med aktuella och relevanta standarder, att varor och tjänster uppfyller minst baskravsnivåer men att avropen också, där så är möjligt, kan innehålla kravställning på högre nivåer. Fokusområdesansvarig stöttar också i förvaltningen och uppföljningen av ramavtalen.

Läs mer under respektive fokusområde.

Senast ändrad: 2024-04-02