Startsidefilmbild.PNG

(Bilden länkar till en film på Youtube)

Se vår film från Avropadagen 2020 där du kan ta del av följande:

 

- Aktuell information från Statens inköpscentral

- Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten, talar om upphandling under Covid-19

- Information om ramavtalet revision- och granskningstjänster

- Information om ramavtalet tjänstefordon

- Tips kring vilka ramavtal som kan vara extra aktuella under den rådande pandemin

 

Klicka här för att läsa mer om Avropadagen 2020.