Till innehåll på sidan

Säker digital kommunikation (SDK)

Säker digital kommunikation (SDK) är en digital infrastruktur för utbyte av känslig information. Infrastrukturen kan användas som ett alternativ till fax eller vanliga brev för information som inte omfattas av gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för infrastrukturen för SDK. Digg har också ett uppdrag att främja användningen av SDK. På Diggs webbplats finns mer information och stöd för de organisationer som ansluter till SDK. Det är viktigt att inleda med ett internt utredningsarbete och Digg beskriver införandet av SDK i följande steg på sin webb

process för SDK

Stöd inom området säker digital kommunikation, till exempel förberedande utredningar och stöd för utveckling av verksamhet och teknik samt tekniska lösningar för SDK, kan avropas från flera av Kammarkollegiets ramavtal.

Statliga myndigheter har i enlighet med förordningen om statlig inköpssamordning alltid rätt att använda ramavtalen. Övriga avropsberättigade organisationer är förtecknade under fliken Vem får avropa under respektive ramavtal. Vägledning för avrop, mall för avropsförfrågan, Allmänna villkor med mera återfinns under fliken Gemensamma dokument

Vi har i samråd med Digg samlat förslag till hur följande ramavtal kan användas för införande och användning av SDK under fem punkter:

Ramavtal:

Informationsförsörjning

IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Kommunikationstjänster inom tele- och datakom

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

Operatörstjänst för elektroniska meddelanden

Revision- och granskningstjänster – IT-revision

Systemutveckling

Senast ändrad: 2024-05-28