Till innehåll på sidan

Säker digital kommunikation (SDK)

Säker digital kommunikation (SDK) är en digital infrastruktur för utbyte av känslig information. Infrastrukturen kan användas som ett alternativ till fax eller vanliga brev för information som inte omfattas av gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för infrastrukturen för SDK. Digg har också ett uppdrag att främja användningen av SDK. På Diggs webbsida finns mer information och stöd för de organisationer som ansluter till SDK, samt regler för leverantörer av tekniska lösningar. Det är viktigt att inleda med ett internt utredningsarbete och Digg beskriver införandet av SDK i följande steg på sin webb
 

Steg för att införa SDK

 

Stöd inom området säker digital kommunikation, till exempel förberedande utredningar och stöd för utveckling av verksamhet samt tekniska lösningar för SDK, kan avropas från flera av Kammarkollegiets ramavtal. Statliga myndigheter har i enlighet med förordningen om statlig inköpssamordning alltid rätt att använda ramavtalen. Övriga avropsberättigade organisationer är förtecknade under fliken Vem får avropa under respektive ramavtal. Vägledning för avrop, mall för avropsförfrågan, Allmänna villkor med mera återfinns under fliken Gemensamma dokument

Informationsförsörjning

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Delområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt

Kommunikationstjänster inom tele- och datakom

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

Operatörstjänst för elektroniska meddelanden

Revision- och granskningstjänster – IT-revision

Senast ändrad: 2024-04-03