Till innehåll på sidan

Statens inköpscentrals sigill

Statens inköpscentrals sigill är en kvalitetsstämpel som får användas av ramavtalsleverantörer som tecknat ramavtal med oss. Rätten att använda sigillet upphör när ditt ramavtal har löpt ut. 

Statens inköpscentrals sigill

Hur kan sigillet användas?

Sigillet visar att ditt företag är ramavtalsleverantör och får användas i kommunikation som är direkt knuten till ramavtalen:

 

  • webbsidor som presenterar leverantörens ramavtal
  • produktkataloger etc. med beskrivning av ramavtalets innehåll
  • informationsmaterial till mässor och seminarier
  • annonser i tidskrifter
  • e-post med ramavtalsinformation, till exempel i e-postsignaturen.

Kan jag välja mellan olika format och färger?

Sigillet finns i format för publicering på webbsidor och i dokument (JPG + PNG-format), samt för utskrifter och trycksaker som tidskrifter och produktkataloger (EPS). Du kan välja mellan att publicera sigillet i svart och grått med vit bakgrund eller grönt med vit bakgrund. Det är inte tillåtet att ändra i sigillets färgsättning, genom att till exempel välja en annan bakgrund.

Hur ansöker jag om sigillet?

Som ramavtalsleverantör ansöker du om att få använda sigillet via e-post eller telefon. Av ansökan ska framgå hur och i vilka sammanhang sigillet ska användas. Efter godkännande lämnas sigillet ut till dig via e-post.

Kan jag använda en äldre version av sigillet?

Äldre versioner av sigillet (från år 2005 till juli 2019) får inte användas. Kontakta Statens inköpscentral för att få tillgång till den aktuella versionen av sigillet.

Vart vänder jag mig med frågor om sigillet?

Vid frågor om hantering och beställning av sigillet är du välkommen att kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se.

Senast ändrad: 2024-02-21