Försäljningsredovisning

Samtliga ramavtalsleverantörer är enligt avtal skyldiga att på bestämda tidsintervall redovisa omsättning. Omsättningen ska redovisas exklusive moms. Baserat på denna omsättning beräknas sedan den administrativa avgift som ska betalas till Statens inköpscentral.

I e-tjänsten kan du mycket enkelt redovisa det belopp på vilken den administrativa avgiften sedan baseras, och i de fall det krävs enligt avtal, även bifoga en detaljerad redovisning. Du signerar uppgifterna elektroniskt och redovisningen skickas därefter automatiskt till Statens inköpscentral.

Observera att det enbart är omsättning som härrör från avropsberättigade organisationer som ska redovisas. Om du är osäker på vad som ska redovisas och hur den detaljerade redovisning ska se ut, vänligen kontakta ramavtalsansvarig kontaktperson på Statens inköpscentral.

Läs gärna Bra att veta för mer information om vad du bör tänka på när du ska redovisa.

Redovisar gör du enklast via e-tjänsten för försäljningsredovisning. I e-tjänsten finns ett webbformulär som är förifyllt med grundläggande uppgifter och allt du behöver göra är att fylla i omsättningen för perioden.

OBSERVERA! På måndag och tisdag den 14-15 maj kommer e-tjänsten att uppdteras i omgångar vilket eventuellt kan medföra störningar. Vi kommer därför ha förståelse för om du skickar in din redovisning nån dag senare än den 15:de.

Efter uppdateringen kommer du märka att formulären har ett nytt utseende. I övrigt är det ingen förändring.

Klicka här för att logga in på e-tjänsten

Fördelar med e-tjänsten:

  • Webbformuläret är förifyllt med alla uppgifter, det enda du behöver fylla i är själva omsättningen.
  • Alla avtal som du ska redovisa för finns upplagda i e-tjänsten så det finns ingen risk att du missar att redovisa för något avtal.
  • Du kan kontrollera att den fakturareferens och fakturaadress som finns registrerat i våra system stämmer och ändra uppgiftera direkt i webbformuläret om de behöver ändras.
  • Du kan se tidigare redovisningar som skickats in på avtalet.
  • Är det ett krav enligt ramavtalet att rapportera en detaljerad statistikredovisning, kan du samtidigt bifoga den till webbformuläret.