Försäljningsredovisning

 

Med anledning av den pågående Covid-19-situationen får vi många frågor från er som är ramavtalsleverantörer.

För särskilt utsatta branscher kommer vi löpande ta ställning till åtgärder, exempelvis kopplat till vår fakturering till er. Du hittar information kring detta under COVID 19 fliken.

Observera dock att omsättningsredovisningen fortsättningsvis ska redovisas av samtliga som vanligt.


Samtliga ramavtalsleverantörer är enligt avtal skyldiga att på bestämda tidsintervall redovisa den fakturerade omsättning som ramavtalet genererat.

Vi skickar ut en påminnelse den e-postadress ni uppgett, men redovisningen ska vara inskickad i tid oavsett om ni mottagit påminnelsen eller ej. Det är också er skyldighet att uppdatera/informera oss om eventuella förändringar av era kontaktuppgifter.

Läs gärna Bra att veta för mer information om vad du bör tänka på när du ska redovisa.

 

Redovisar gör du via e-tjänsten för försäljningsredovisning:

  • För att logga in på e-tjänsten måste du identifiera dig med en personlig e-legitimation samt finnas registrerad i Företrädarregistret.

  • Företrädarregistret är Kammarkollegiets register över vilka personer som har inloggning till e-tjänsten. Företrädarregistret fungerar som en inloggningsportal där systemet kopplar organisationsnummer med personnummer så du hamnar rätt när du loggar in med ditt BankID. Registret är endast kopplat till e-tjänsten för försäljningsredovisning och ger alltså inte företrädare behörighet att företräda organisationen på något annat sätt. Läs mer om företrädaregistret.

  • Behörigheten i företrädarregistret är giltig 2 år från tidpunkten då du registreras.

  • Om du inte redan anmält dig till Företrädarregistret kan du göra det genom att klicka på knappen till höger.

  • När du är godkänd och registrerad i företrädarregistret (inom en arbetsdag) kan du logga in på e-tjänsten med din e-legitimation genom att klicka på knappen till höger alternativt på länken som kom med bekräftelsemailet.

  • I e-tjänsten listas alla ramavtal din organisation tecknat med Kammarkollegiet. För de avtal där det krävs redovisning, syns en tydlig indikation, "Redovisning krävs".

  • Redovisningen görs i ett förifyllt webbformulär och allt du behöver göra är att fylla i den fakturerade omsättningen för perioden, eventuellt bifoga statistik och/eller ändra faktura- och kontaktuppgifter, granska uppgifterna och skicka in redovisningen som då överförs automatiskt till Statens inköpscentral.

  • I e-tjänsten kan du även se tidigare redovisningar som skickats in.

  • Observera att det är en tidsfördröjning på upp till 5 minuter innan din nyss gjorda redovisning visas i e-tjänsten (pdf). Du kan prova att trycka F5 för att uppdatera sidan om du inte ser redovisningen.
Senast ändrad: 2021-05-18