Försäljningsredovisning

Samtliga ramavtalsleverantörer är enligt avtal skyldiga att på bestämda tidsintervall redovisa omsättning.

Redovisar gör du via e-tjänsten för försäljningsredovisning. I e-tjänsten finns ett förifyllt webbformulär och allt du behöver göra är att fylla i omsättningen för perioden, eventuellt bifoga statistik, granska uppgifterna och slutligen skicka in redovisningen som då överförs automatiskt till Statens inköpscentral.

Läs gärna Bra att veta för mer information om vad du bör tänka på när du ska redovisa.

________________________________________________________________________________________

Den 28 september 2018 införde vi ett nytt system för verifiering av inloggningsuppgifter till e-tjänsten. Det innebar att fullmakterna hos Chambersign är inte längre kopplade till e-tjänsten. Istället måste du anmäla dig till vårt företrädarregister.

För att kunna logga in på e-tjänsten måste du finnas registrerad i Företrädarregistret. Se länk till höger. Läs mer om företrädarregistret här.

När du väl finns registrerad i företrädarregistret kan du hädanefter direkt logga in på E-tjänsten. Se länk till höger.

Fördelar med e-tjänsten:

  • Webbformuläret är förifyllt med alla uppgifter, det enda du behöver fylla i är omsättningen.
  • Alla avtal du ska redovisa för finns upplagda i e-tjänsten så det finns ingen risk att du missar att redovisa för något avtal.
  • Du kan kontrollera att den fakturareferens och kontaktuppgifter som finns registrerat i våra system stämmer och ändra uppgiftera direkt i webbformuläret.
  • Du kan se tidigare redovisningar som skickats in på avtalet.
  • Är det ett krav enligt ramavtalet att rapportera en detaljerad statistikredovisning, kan du samtidigt bifoga den till webbformuläret.