Till innehåll på sidan

Försäljningsredovisning

Samtliga ramavtalsleverantörer är enligt avtal skyldiga att på bestämda tidsintervall redovisa den fakturerade omsättning som ramavtalet genererat.

Vi skickar ut en påminnelse den e-postadress ni uppgett, men redovisningen ska vara inskickad i tid oavsett om ni mottagit påminnelsen eller ej. Det är också er skyldighet att uppdatera/informera oss om eventuella förändringar av era kontaktuppgifter.

Läs gärna Bra att veta för mer information om vad du bör tänka på när du ska redovisa.

 

Redovisar gör du via e-tjänsten för försäljningsredovisning:

  • För att logga in på e-tjänsten måste du identifiera dig med en personlig e-legitimation samt finnas registrerad i Företrädarregistret.

  • Företrädarregistret är Kammarkollegiets register över vilka personer som har inloggning till e-tjänsten. Företrädarregistret fungerar som en inloggningsportal där systemet kopplar organisationsnummer med personnummer så du hamnar rätt när du loggar in med ditt BankID. Registret är endast kopplat till e-tjänsten för försäljningsredovisning och ger alltså inte företrädare behörighet att företräda organisationen på något annat sätt. Läs mer om företrädaregistret.

  • Behörigheten i företrädarregistret är giltig 2 år från tidpunkten då du registreras.

  • Om du inte redan anmält dig till Företrädarregistret kan du göra det genom att klicka på knappen till höger.

  • När du är godkänd och registrerad i företrädarregistret (inom en arbetsdag) kan du logga in på e-tjänsten med din e-legitimation genom att klicka på knappen till höger alternativt på länken som kom med bekräftelsemailet.

  • I e-tjänsten listas alla ramavtal din organisation tecknat med Kammarkollegiet. För de avtal där det krävs redovisning, syns en tydlig indikation, "Redovisning krävs".

  • Redovisningen görs i ett förifyllt webbformulär och allt du behöver göra är att fylla i den fakturerade omsättningen för perioden, eventuellt bifoga statistik och/eller ändra faktura- och kontaktuppgifter, granska uppgifterna och skicka in redovisningen som då överförs automatiskt till Statens inköpscentral.

  • I e-tjänsten kan du även se tidigare redovisningar som skickats in.

  • Observera att det är en tidsfördröjning på upp till 5 minuter innan din nyss gjorda redovisning visas i e-tjänsten (pdf). Du kan prova att trycka F5 för att uppdatera sidan om du inte ser redovisningen.
Senast ändrad: 2022-08-16