Information med anledning av kriget i Ukraina

Leverantörer inom ramavtalsområdet Klienter signalerar att det finns risk för försenade leveranser och påtalar ett eventuellt behov av att begära höjda priser till följd av bland annat ökade produktions- och leveranskostnader.

 

Följande omständigheter uppges kunna leda till begäran om höjda priser.

  • Ökade energikostnader som får påverkan i hela produktionskedjan.
  • Den nuvarande situationen med stora prisökningar på bränsle och planering av nya flygrutter, tåg och till sjöss ger prisökningar för logistik och frakt.
  • Hög inflation och påverkan på valutakurser, inte minst USD.

Följande omständigheter uppges kunna leda till risk för leveransförseningar.

  • Eventuellt längre leveranstider och förseningar vad gäller för leveranser till och från utlandet och med detta en påföljd inom landet
  • Situationen kan förändras varje dag, se även information på ramavtalsleverantörernas webbplatser.

Observera att ovanstående baseras på ramavtalsleverantörernas information och bedömningar av situationen. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har inte tagit ställning till vad detta kan få för avtalsmässiga konsekvenser, vid beaktande av ramavtalets bestämmelser och lagen om offentlig upphandling.

Senast ändrad: 2022-03-25