Förlängning av ramavtal - Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

 Publicerad 2019-11-27

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen inom området Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel till och med 2020-12-08