Nyheter

Januari - 2021

fredag
22

Tilldelningsbeslut – Brandskydd

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Brandskydd 2020 dnr. 23.3-1953-20. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal i sex olika anbudsområden: Cupola Sverige AB Dafo Brand Aktiebolag Gö

Läs mer
onsdag
20

VARNING FÖR BLUFFMEJL

Vi har fått information om att en av våra ramavtalsleverantörer fått ett bluffmejl där man ombeds inkomma med uppgifter om utestående fakturor m.m. Rubrikraden är Finance Department – Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och avsändaren är [

Läs mer
onsdag
20

Uppdaterad prislista för Hygien- och städprodukter

Prislistan för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal justeringar. Den nya prislistan är giltig från och med 2021-01-18.

tisdag
19

Uppdaterad prislista för Kontorsmaterierel

Prislistan för Kontorsmateriel är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan är giltig från och med 2021-01-19.

tisdag
19

Dom överklagad i upphandlingen Datacenter

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i december 2020 dom i mål gällande överprövning av upphandlingen Datacenter. Domen innebär att upphandlingen ska göras om för tre av fyra ramavtalsområden; Servrar och Lagring, Nätverk och säkerhet samt D

Läs mer
fredag
15

Upphandling av Litteratur har annonserats

Upphandling av Litteratur (tryckta böcker) har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är 2021-02-15. Mer information finns på upphandlingssidan. Välkommen att kontakta Birgitta Engström, ansvarig projektledare, vid fråg

Läs mer
fredag
15

Procurement of Literature

We invite you to submit tenders for the procurement of Literature (printed books). Kammarkollegiet uses the TendSign procurement tool. The procurement document is available in English version. Tenderers’ representatives can join TendSign at no c

Läs mer
torsdag
14

Upphandling av Säker förvaring

Nuvarande ramavtal avseende Säker förvaring löper till och med den 1 december 2021. Statens inköpscentral har beslutat att ny upphandling ska genomföras. Läs mer på upphandlingssidan. Välkommen att kontakta Mattias Ek, ansvarig projektledare, vi

Läs mer
måndag
11

Överlåtelse av ramavtal inom AV och videokonferens

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal inom AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster. Via fusion har Foxway Sweden AB, org.nr. 556037-4364, överfört ramavtal med avtalsnummer 23.3-7192-16:008, i sin helhet till Fox

Läs mer
måndag
11

Prisjustering - Konferenser och möten

Fr.o.m. 1 januari är samtliga priser inom Konferens och möten justerade med +0,39 %.

Prislistorna på avropa.se är uppdaterade med nya priser och samtliga leverantörer har erhållit information om prisjusteringen.

fredag
08

Överlåtelse av ramavtal inom Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

Sweco-koncernen genomför en omstrukturering, vilket bland annat innebär att dotterbolaget Sweco Society AB fusioneras in i ett annat befintligt dotterbolag, Sweco Rail AB. Fusionen medför att Sweco Society AB upphör som bolag och att all verksam

Läs mer
fredag
01

Tolkförmedlingstjänster - prisjustering

Fr.o.m. den 1 januari 2021 gäller uppdaterade priser för tolkförmedlingstjänster. Arvoden och annan ersättning till tolkar justeras i enlighet med Domstolsverkets tolktaxa. Förmedlingsavgiften som utgörs av en procentsats av taxan justeras i mot

Läs mer