Nyheter

Juli - 2020

tisdag
14

Dom överklagad i upphandling av Tryckeritjänster

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 2 juli 2020 i mål nr 7271-20 har blivit överklagad. Kammarrätten har beslutat att Kammarkollegiet inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har bestämts. Kammarrätten kommer senare att ta ställ

Läs mer
måndag
13

Ramavtalsservice öppettider i sommar

Ni når oss under hela sommaren via vår e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. Vår ramavtalsservice telefon tar sommarledigt mellan den 29 juni och 2 augusti. Om du ändå vill du komma i kontakt med någon på Statens inköpscentral via telefon

Läs mer
onsdag
08

Planerat driftunderhåll av avropa på lördag

Nu på lördag den 11 juli kl. 8.00 kommer avropa.se tas ner p.g.a. driftunderhåll.

Avropa beräknas vara uppe igen efter kl 18.00 samma dag.

måndag
06

Domar meddelade i upphandling av tryckeritjänster

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 2 juli 2020 meddelat dom i mål nr 7274-20 och i mål nr 7271-20 som innebär att ansökningarna om överprövning avslås. Förutsatt att domarna inte överklagas till kammarrätten kan ramavtal tecknas när tiodagar

Läs mer