Nyheter

December - 2021

torsdag
02

Uträkningsmallen är uppdaterad

Uträkningsmallen för Personlig skyddsutrustning är uppdaterad och giltig från och med 2021-11-01.

onsdag
01

Förstudierapport inom Taxitjänster är publicerad

Nu är förstudierapport inom Taxitjänster färdigställd och publicerad.

Välkommen att kontakta Elin Brunnberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

November - 2021

måndag
29

Prisbilagan för kontorsmateriel är uppdaterad

Prisbilagan för Kontorsmateriel är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prisbilagan gäller från och med 2021-11-24

måndag
22

Avrop av presentkort innan jul

Just nu avropar många julklappar från ramavtalet för presentkort. Om ni ska avropa presentkort gör det snarast möjligt för att hinna få leverans innan jul. För avrop av fysiska presentkort med många unika leveransadresser eller fler än 1000 st p

Läs mer
fredag
19

Cirkulära möbelflöden

Ett nytt ramavtalsområde, Cirkulära möbelflöden, finns nu att avropa från. Inom detta område kan man köpa eller hyra begagnade möbler, avyttra befintliga möbler eller avropa cirkulära tjänster (möbelvärdering, möbelinventering, möbelrenovering e

Läs mer
onsdag
17

Planerat systemunderhåll idag mellan kl 16-18

P.g.a. planerat systemunderhåll kan det uppstå störningar på avropa.se idag onsdag 17 november mellan kl 16.00-18.00.

tisdag
16

Prisjustering - Kontorspapper

Avtalade priser i ramavtalet Kontorspapper kommer att justeras från 2021-11-17 enligt avsnitt 1.7.3 i Ramavtalet. Justeringen är på 2,94%.  Det är beställningsdagens pris som gäller.

måndag
15

Överprövning av upphandling Säker förvaring

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Säker förvaring har ansökning om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta innebär att avtalsspärren förlängs. Mer information kommer att publiceras löpande. Nu gällande r

Läs mer
måndag
15

Ingen överprövning i upphandlingen av Cirkulära Möbelflöden

Avtalsspärren har nu löpt ut och ingen överprövning har inkommit i upphandlingen av Cirkulära Möbelflöden, dnr 23.3-05967-2020. Statens inköpscentral kommer nu att teckna ramavtal med tilldelade leverantörer.

måndag
15

Upphandling Kommunikationstjänster inom tele- och datakom har påbörjats

Beslut har tagits om att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten.

Välkommen att kontakta Sara Wedholm, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

torsdag
11

Air Leap byter flygplats

Från och med den 29:e november kommer Air Leap byta från Bromma till Arlanda från Halmstad.

torsdag
11

Förstudierapport Kommunikationstjänster är publicerad

Nu är Förstudierapport Kommunikationstjänster inom tele och datakom färdigställd och publicerad.

Välkommen att kontakta Sara Wedholm, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

 

tisdag
09

Upphandling av Mediebyråtjänster har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av Mediebyråtjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten. Har du synpunkter på eller frågor

Läs mer
torsdag
04

Överlåtelser av ramavtal inom Bemanningstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal inom Bemanningstjänster. Novare Public HR AB med organisationsnummer 559125-5350 har överfört ramavtal med avtalsnummer 23.3-4749-20:009 i sin helhet till Novare Beman

Läs mer