Till innehåll på sidan

Nyheter

November - 2023

måndag
27

Tilldelningsbeslut i Revision- och granskningstjänster

Statens inköpscentral har den 2023-11-27 fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Revision- och granskningstjänster. Avtalsspärr löper till och med 2023-12-07. Vid eventuella frågor eller synpunkt...

torsdag
23

Tilldelningsbeslut - Tjänstefordon

Statens inköpscentral har den 2023-11-23 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Tjänstefordon. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet . Nu avvaktas avtals...

tisdag
21

Aktiebolaget Grundstenen 201612 har namnändrat

Aktiebolaget Grundstenen 201612 med organisationsnummer 559448-5012 har namnändrat till Bidmo Sourcing partners AB. Inga ändringar i övrigt. Leverantören har ramavtal inom området  Programvaror och tj...

måndag
20

Upphandling av Litteratur har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av Litteratur avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten...

måndag
20

Förstudie Cirkulära möbelavtal har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Cirkulära möbelavtal. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområd...

torsdag
16

KW Bruun Automotive AB har genom fusion överlåtits till KW Bruun Autoimport AB

KW Bruun Automotive AB har genom fusion överlåtits till KW Bruun Autoimport AB. KW Bruun Autoimport AB övertar samtliga rättigheter och skyldigheter med anledning av KW Bruun Automotives AB:s ramavtal...

onsdag
15

Nya ramavtal inom Möbler och inredning delområde Textila mattor

Delområdet Textila mattor omfattar bland annat heltäckande och avpassade mattor, textila plattor och handvävda och handtuftade mattor. Avrop sker genom särskild fördelningsnyckel om enskilt avrop berä...

måndag
13

Upphandling av Rekryteringstjänster har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av rekryteringstjänster avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudi...

måndag
13

Kompletterande Upphandling Konferenser och möten

I enlighet med tidigare information så kommer vi att genomföra kompletterande upphandlingar av konferenser och möten för de områden där avtal inte har kunnat tecknas. De kompletterande upphandlingarna...

fredag
10

Tilldelningsbeslut – Företagshälsa

Statens inköpscentral har den 2023-11-10 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Företagshälsa. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet samt bilaga orter, m...

fredag
10

Prisjustering Cirkulära möbelflöden

Fr.o.m. 1 december justeras priserna inom Cirkulära möbelflöden med +13,6 % från ramavtalsstart. Detta avser uppstartskostnad vid avyttring av befintliga möbler samt timpriser för möbelinventering och...

torsdag
09

Presentkort - ramavtal klart att avropa från

Ramavtalsområde Presentkort är från och med 2023-11-08 klart att avropa från. Avrop sker enligt fastställd rangordning: The Gifted Company AB Huuray A/S För mer information se Presentkort Ramavtalsans...

torsdag
09

Upphandling Städtjänster Västra Götalands län samt Skåne län

Under 2021 genomförde vi en upphandling av städtjänster som omfattade Stockholms, Västra Götalands samt Skåne län baserat på var vi bedömt att behov fanns. Vår uppföljning av omsättningen under inneva...

onsdag
01

Programvaror och tjänster - Systemutveckling - klart att avropa från

Ramavtalsområde Systemutveckling är från och med idag 2023-11-01 klart att avropa från. Ramavtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning. Sex av totalt sju ramavtalsleverantörer är klara för avro...

Oktober - 2023

tisdag
31

Upphandling av Kaffe- och vattenautomater har annonserats

Upphandling av Kaffe- och vattenautomater har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2023-12-05.  Mer information finns på upphandlingssidan.

tisdag
31

Uppdaterad uträkningsmall Kontorspapper

Uträkningsmallen för Kontorspapper är uppdaterad och gäller från och med 2023-10-31.

måndag
30

Upphandlingen av konferenser och möten

I upphandlingen av konferenser och möten kan vi konstatera att vi inte har fått avtalstäckning på alla orter som ingick i upphandlingen. En kompletterande upphandling kommer därför att genomföras sena...

måndag
30

Upphandling Konferenser och möten överprövad

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Konferenser och möten har ansökan om överprövning i samtliga 5 upphandlingar inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Mer information kommer att...