Nyheter

Maj - 2022

onsdag
25

Prisjustering inom Glasögon

En prisjustering av priserna i ramavtalet Glasögon kommer att ske fr.o.m. 1 juni 2022 enligt avsnitt 1.6.2 Prisjustering i ramavtalet. Priserna justeras med 8,4% i enlighet med Statistiska centralbyråns index KPI(1980=100). Som basvärde gäller a

Läs mer
måndag
23

Leverantörsenkät i förstudien Konferenser och möten

Välkomna att besvara Statens inköpscentrals leverantörsenkät i förstudien Konferenser och möten. Denna enkät riktar sig till potentiella anbudsgivare inom ramavtalsområdet Konferenser och möten. Syftet med denna enkät är att ta del av era synpun

Läs mer
måndag
23

Programvaror och tjänster – Systemutveckling, har påbörjats

Statens inköpscentral har beslutat att en ny upphandling inom området Programvaror och tjänster ska genomföras avseende Systemutveckling. På upphandlingssidan finns mer information om upphandlingen samt planerad tidsplan. För frågor om upphandli

Läs mer
torsdag
19

Upphandling inom Programvaror och tjänster, Informationsförsörjning, har påbörjats

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har beslutat att en ny upphandling inom området Programvaror och tjänster ska genomföras avseende Informationsförsörjning. På upphandlingssidan hittar du mer information om upphandlingen samt planerad ti

Läs mer
onsdag
18

Upphandling av Säkerhetsteknik har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av Säkerhetsteknik avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. Upphandlingen avser säkerhetssystem och konsulter för säkerhetssystem. På upphandlingssidan hittar du mer information samt k

Läs mer
måndag
16

Förlängning av ramavtal – Systemutveckling

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Systemutveckling, till och med 2023-05-07.

måndag
16

Förlängning av ramavtal - Programvarulösningar

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Programvarulösningar, till och med 2023-02-17.

måndag
16

Förlängning av ramavtal - Licensförsörjning

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Licensförsörjning, till och med 2023-02-17.

fredag
13

Överprövning av upphandling Tolkförmedlingstjänster

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Tolkförmedlingstjänster har två ansökningar om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Detta innebär att avtalsspärren förlängs. Mer information kommer att publiceras löpande.

tisdag
10

Kommunikationstjänster inom tele- och datakom

Upphandlingen Kommunikationstjänster inom tele- och datakom är klar och ramavtal tecknas.

Avtalen kommer att träda ikraft den 1 januari 2023, dagen efter befintliga ramavtal slutat att gälla.  

tisdag
10

Uppdaterad prisbilaga för Hygien- och städprodukter

Procurators prisbilaga är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prisbilagan gäller från och med 2022-05-09.

onsdag
04

Extern remiss – Mediebyråtjänster

Nu finns en extern remiss ute avseende Mediebyråtjänster. Läs mer på upphandlingssidan.

Vi önskar att få era svar senast 2022-05-16. Svaren skickas via epost till Birgitta Engström.

onsdag
04

Request for information, RFI - Taxitjänster

Request for information, RFI – Nu finns en RFI ute avseende Taxitjänster. Läs mer på upphandlingssidan.

Vi önskar att få era svar senast den 18 maj 2022. Svaren skickas via epost till ansvarig projektledare: Elin Brunnberg.

måndag
02

Inbjudan att delta i en fördjupad undersökning inför upphandlingen Operatörstjänst för elektroniska affärsmeddelanden samt Skanningtjänst

Upphandlingen inleds med en fördjupad undersökning av marknaden inom operatörstjänst för elektroniska affärsmeddelanden som omfattar elektronisk meddelandehantering vid såväl inköps- som kundfaktureringsprocesserna samt skanning av leverantörsfa

Läs mer
måndag
02

Tilldelningsbeslut – Tolkförmedlingstjänster

Statens inköpscentral har 2022-05-02 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Tolkförmedlingstjänster. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal: Digital Interpretations Scandinavia AB Global Talk Sweden AB Järva Tolk och Översättn

Läs mer

April - 2022

torsdag
28

Inbjudan att delta i en fördjupad undersökning inför upphandlingen Licenser och licenstjänster

Upphandlingen inleds med en fördjupad undersökning av marknaden för Licenser och licenstjänster till offentlig sektor. Syftet med undersökningen är att kartlägga utbudet av varor och tjänster med fokus på produktkategorier, produkter, volymer, p

Läs mer
torsdag
28

Påminnelse om att avropa från delområden Annonseringsverktyg och Kampanjer innan de löper ut

Delområdena Annonseringsverktyg och Kampanjer inom Mediebyråtjänster gäller till och med 2022-06-30. Vi påminner därför om, då behov föreligger att ni avropar från de befintliga delområdena snarast möjligt. Kontrakt måste vara tecknat innan de b

Läs mer