Nyheter

December - 2018

tisdag
11

Domar meddelade i upphandlingarna Licensförsörjning och Programvarulösningar

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit de sju ansökningar om överprövning som har inkommit avseende två av upphandlingarna inom Programvaror och tjänster; Licensförsörjning och Program...

Läs mer
måndag
10

Ny förstudie - Datacenter och Telefoniprodukter

En förstudie har påbörjats inför upphandling inom området Datacenter och Telefoniprodukter. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter från användningen av ramavtalen Datacenter och Telefonipr...

Läs mer
onsdag
05

Skrivare - tjänst och produkt, förnyad konkurrensutsättning

Högsta förvaltningsrätten har beslutat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal innan annat är beslutat i upphandlingen Skrivare - tjänst och produkt, anbudsområde förnyad konkurrensuts&a...

Läs mer
tisdag
04

Nya ramavtalsområdet Vård Skola Omsorg är nu publicerat på avropa.se

Ramavtalsområdet Vård Skola Omsorg är ett utav fem olika ramavtalsområden i familjen Programvaror och tjänster. Upphandlingen av Vård Skola Omsorg är avslutad. Nya ramavtalsområdet kommer att bör...

Läs mer
måndag
03

Förstudierapporten för rekryteringstjänster är publicerad

Projektet förstudie rekryteringstjänster är nu slutfört och rapporten är publicerad.

För att ta del av förstudierapporten

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Fredrik Aglo

måndag
03

Förstudie tryckeritjänster har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området tryckeritjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsomr&ari...

Läs mer

November - 2018

fredag
30

Förlängning av drivmedelsavtalen

Ramavtalen för drivmedel kommer att förlängas t.o.m. 2019-09-15. Förlängningen blir kortare än 1 år på grund av att förstudie och upphandling har tidigarelagts med ett halvår.

 

tisdag
27

Skrivare som tjänst och produkt - förnyad konkurrensutsättning

Snart kan efterlängtade skrivarramavtal för förnyad konkurrensutsättning tecknas. Kammarrätten meddelande den 21 november avslag för sökande leverantörs begäran om prövningstillstånd, det i...

Läs mer
måndag
26

Myndighetsenkät avseende e-böcker

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har påbörjat ett arbete med att utreda behovet av ett statligt ramavtal inom området e-böcker. För närvarande finns inget statligt ramavtal för e-böcker. Sa...

Läs mer
torsdag
22

Dela med dig av dina synpunkter på vår verksamhet!

Hjälp oss utveckla vår verksamhet genom att delta i vår årliga enkätundersökning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som ä...

Läs mer
tisdag
13

Upphandling av Säkerhetsteknik

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att kartlägga omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom det aktuella området. Beslut har fattats avseende förstudierapporten och...

Läs mer
måndag
12

Annonserad upphandling - Paketförmedlingstjänster

Upphandlingen av Paketförmedlingstjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är den 18 december 2018.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson

måndag
12

Förstudie Utrikes hotell

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att utreda om en upphandling ska genomföras inom området Utrikes hotell. Bakgrunden är att det här området som idag inte ingår i avtalsportföljen...

Läs mer