Nyheter

Juni - 2021

onsdag
16

CogiDocs AB namnändrar till Azets Document Solutions AB

Den 1 juli namnändrar CogiDocs AB till Azets Document Solutions AB. Inga ändringar i övrigt. CogiDocs AB har ramavtal inom Skanningstjänst (leverantörsfakturor).

onsdag
16

Förlängning av ramavtal inom Kontorsmateriel

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har förlängt ramavtalet för Kontorsmateriel med 24 månader. Nytt slutdatum är 2023-09-29.

fredag
11

Upphandlingen AV och distansmöten har annonserats

Upphandling gällande produkter och tjänster för ljud och bild, kallad AV och distansmöten, har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Upphandlingen genomförs som ett selektivt förfarande och sista dag för ansökan är 2021-08-31. Välkomm

Läs mer
fredag
11

Personlig skyddsutrustning

Den 28 maj 2021 fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandlingen av Personlig skyddsutrustning.  Ingen ansökan om överprövning har inkommit under avtalsspärren. Kammarkollegiet kommer att lägga upp information om ramavtalen på Av

Läs mer
onsdag
09

Fordonsförhyrning - Mabi Sverige AB

Kammarkollegiet har beslutat att Mabi Sverige AB, ramavtalsleverantör inom Fordonsförhyrning, inte får lämna avropssvar under en period av 30 kalenderdagar. Skälet till beslutet grundar sig i att Mabi Sverige AB inte uppfyller obligatoriskt krav

Läs mer
onsdag
09

Prisjustering av ramavtal Skrivare som tjänst och produkt – Fördelningsnyckel

I enlighet med ramavtalets villkor har en prisjustering genomförts 2021-06-09. Prisjusteringen innebär en prisuppräkning med 3 procent för samtliga multifunktionsprodukter. Servicenivå omfattas inte av någon prisuppräkning. Avropsblankett med ko

Läs mer
tisdag
08

Tilldelningsbeslut Rakelutrustning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Rakelutrustning, 23.3-12398-20. Upphandlingen innefattade två anbudsområden, Rakelprodukter och -tjänster respektive Övrig radiokommunikation. Följand

Läs mer
tisdag
08

Domar meddelade i Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

Domar har meddelats i samtliga tre överprövningar gällande selekteringen för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU). Förvaltningsrätten avslår ansökan från de sökande som har kommit in med begäran om överprövning och

Läs mer

Maj - 2021

fredag
28

Tilldelningsbeslut Personlig skyddsutrustning

Statens inköpscentral har den 2021-05-28 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Personlig skyddsutrustning. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2021-06-07

Läs mer
torsdag
27

Tryckeritjänster - klart att avropa från

Ramavtalen för Tryckeritjänster är nu signerade och klara att avropa från med avtalsstart 2021-05-27.

Förutom avrop genom förnyad konkurrensutsättning så kan man även avropa fastställda varor genom särskild fördelningsnyckel.

tisdag
25

Uppdaterad prisbilaga för Kontorsmateriel

Vi har uppdaterat och publicerat en ny prisbilaga för Kontorsmateriel. Den nya prisbilagan gäller från och med 2021-05-19.

tisdag
25

Upphandling av Hygien- och städprodukter har annonserats

Upphandling av Hygien- och städprodukter har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är 2020-06-23.

Mer information finns på upphandlingssidan.

fredag
21

Upphandling av Datacenter har annonserats

Upphandling av Datacenter, delområdena Servrar och lagring respektive Nätverk och säkerhet, har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är 2021-06-29. Mer information finns på upphandlingssidan.   Kontaktperson: Sten Alg

Läs mer
torsdag
20

Uppdaterad prislista för Hygien- och städprodukter

Prisbilagan för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prisbilagan gäller från och med 2021-05-18.

onsdag
19

Förstudie Taxitjänster 2021 har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Taxitjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inrikt

Läs mer
onsdag
19

Förlängning av ramavtal inom säkerhetsteknik – säkerhetssystem och konsulter för säkerhetssystem

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet förlänger ramavtalen för säkerhetssystem och konsulter för säkerhetssystem med 12 månader, d.v.s. t.o.m. 2022-06-19. Därefter finns option på ytterligare 12 månaders förlängning.

måndag
17

Högsta förvaltningsdomstolens beslut i upphandling av Tryckeritjänster

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 12 maj 2021 i mål nr 1779-21 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten i Stockholms dom den 15 mars 2021 i mål nr 6292-20 står därmed fast. Kammarkollegiet kommer att påbörja tecknande av ramavt

Läs mer
måndag
17

Upphandling av Förbrukningsmateriel inom laboratorieverksamhet har annonserats

Upphandling av Förbrukningsmateriel inom laboratorieverksamhet, för behov uppkomna i samband med utbrott av covid-19 har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är 2021-06-11. Mer information finns på upphandlingssidan.

Läs mer