Nyheter

Juli - 2019

måndag
08

Dom i upphandlingen av gåvokort

Förvaltningsrätten i Stockholm har nu meddelat dom i vår upphandling av gåvokort. Vi analyserar för närvarande domen och återkommer med information i ärendet så snart som möjligt.

torsdag
04

Förstudierapport för Resebyråtjänster

Nu är förstudien inför upphandling av Resebyråtjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska genomföras. Förstudierapporten finns publicerad på förstudiens sida. Frågor om förstudierapporten kan ställas till projektledare Jean

Läs mer
torsdag
04

Prövningstillstånd – IT-konsulttjänster

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i början av juni 2019 dom i Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Regionerna Norra och Östra. Förvaltningsrättens dom innebar beslut att upphandlingarna ska göras om. Stat

Läs mer

Juni - 2019

fredag
28

Förlängning av ramavtal - Klienter

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalet inom området Klienter till och med 2021-01-31.

torsdag
27

Överprövning - Mediebyråtjänster

Efter tilldelningsbeslut den 17 juni 2019 i upphandlingen av Mediebyråtjänster – Förmedling av annonser har ansökning om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

onsdag
26

Prisjustering Hotelltjänster

Avtalade rumspriser i ramavtalen för Hotelltjänster justeras från 2019-07-01 i enlighet med ramavtalsvillkoren. Justeringen är på 4,36 % och beräknas enligt SCB producentindex för tjänster (TPI). Det är beställningsdagens rumspris som gäller. Up

Läs mer
måndag
24

Klart för avrop - Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem

Ramavtal för Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem har nu signerats. Bägge områdena är klara för avrop. Mer information om respektive område finns att läsa på ramavtalssidan.

måndag
24

Nu har upphandlingen av Företagshälsa annonserats

Upphandlingen av Företagshälsa har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Sista anbudsdag är 9 september 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson för upphandlingen är Lisa Sundberg

tisdag
18

Nimag Sverige AB byter namn

Nimag Sverige AB är ett helägt bolag inom den holländska bilkoncernen Louwman Group. Som ett led i en pågående strukturomvandling byter man fr.o.m. den 4 juni namn på bolaget från Nimag Sverige AB till Louwman Sverige AB. Organisationsnummer, ad

Läs mer
tisdag
18

Tolkförmedlingstjänster - störningar i telefonväxel

Kammarkollegiet har fått kännedom om att det f.n. kan vara svårt att nå vissa tolkförmedlingar via telefon. Bokning av tolk bör därför främst göras via tolkförmedlingarnas egna webbaserade bokningssystem eller via de e-postadresser som framgår u

Läs mer
tisdag
18

Tilldelning - Mediebyråtjänster – Förmedling av annonser

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Mediebyråtjänster – Förmedling av annonser, 23.3-9075-18. Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 27 juni 2019. Kontaktperson: Matilda Sjö

Läs mer