Nyheter

Oktober - 2018

måndag
15

IT-konsulttjänster, region södra – ramavtal tecknade

Nya ramavtal avseende IT-konsulttjänster för region Södra är tecknade. Avtalen gäller från 15 oktober 2018 i 18 månader med möjlighet att förlänga med upp till 30 månader. Ramavtalet är uppdelalat i sju kompetensområden. Avrop sker genom förnyad...

Läs mer
måndag
15

Programvaror och tjänster 2014 - förlängning av ramavtal

Statens inköpscentral förlänger nedan ramavtal inom Programvaror och tjänster 2014 t.o.m. 2019-04-30. Grundläggande IT  Statens inköpscentral förlänger ramavtalet t.o.m 2019-04-30. Efter denna förlängning kan ramavtalet förlängas ytterligar...

Läs mer
måndag
15

Förlängning och prisjustering av ramavtalen inom Konferens och möten

Statens inköpscentral har tagit beslut om att förlänga ramavtalen inom området Konferens och möten. Förlängningen gäller de avtal som löper ut 2018-12-31, övriga avtal berörs ej. Ny giltighetstid är t.o.m. 2019-12-31. Prisjustering sker from 201...

Läs mer
måndag
15

Nya ramavtal inom Möbler och inredning

Nya ramavtal inom följande delområden gäller från den 15 oktober.

  • Biblioteksinredning
  • Förvaringslösningar för arkiv och magasin
  • Lager och verkstadsmiljö
  • Multifunktionsrum, vaktmästeri och källsortering
Delområdena presenteras under Möbler och ...

Läs mer
måndag
15

Tolkförmedlingstjänster- överklagad till Kammarrätten

Den tidigare vunna domen i Förvaltningsrätten avseende Tolkförmedlingstjänster har nu överklagats till Kammarrätten. Kammarrätten har meddelat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal innan något annat har bestämts. Kontaktperson: ...

Läs mer
torsdag
11

Ramavtalet Taxitjänster, delområde Storstockholm avslutas

Ramavtalet Taxitjänster, delområde Storstockholm (avtalsnr 96-105-2014:001 ) kommer att avslutas. Inga nya bokningar kan göras. För redan gjorda taxibokningar, vänligen kontakta MyCab kundsupport 042-208700. Ny taxiupphandling beräknas vara klar...

Läs mer
onsdag
10

Tilldelningsbeslut i Programvaror och tjänster - Systemutveckling

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling, dnr. 23.3-5559-17. Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut fredag den 19 oktober 2018. Sedan tidigare h...

Läs mer
tisdag
09

Ny dom i Skrivare - tjänst och produkt anbudsområde konkurrensutsättning

Förvaltningsrätten har den 8 oktober avslagit ansökan om överprövning i upphandlingen Skrivare - tjänst och produkt anbudsområde konkurrensutsättning.

 

Kontaktperson: Arman Borghem

fredag
05

Förvaltningsrättens dom i upphandling av Mediebyråtjänster, delområde Förmedling av annonser

Förvaltningsrätten meddelande nyligen dom i Kammarkollegiets upphandling av Mediebyråtjänster, delområde Förmedling av annonser. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen avseende ovan nämnt delområde ska göras om. Kammarkollegiet kommer at...

Läs mer
fredag
05

Avtal tecknat - Hygien och städprodukter

Ramavtal med Procurator Sverige AB är signerat och träder i kraft 1 november 2018. Under den avtalslösa perioden (181008 - 181031) erbjuder Procurator föregående ramavtals priser.

Kontaktperson: Fredrik Björnström

torsdag
04

Dom meddelad i upphandling av tolkförmedlingstjänster

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit de två ansökningar om överprövning som har inkommit avseende Kammarkollegiets upphandling av tolkförmedlingstjänster. Förutsatt att domen inte överklagas innebär detta att Kammarkollegiet kan teckna ra...

Läs mer
tisdag
02

Annonserad upphandling - Brevförmedlingstjänster

Upphandlingen av brevförmedlingstjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är den 13 november 2018.

Kontaktpersoner: Jeanette Hemmingsson

 

September - 2018

torsdag
27

Upphandling- Klienter har påbörjats

Upphandlingen för Klienter har påbörjats. Upphandlingen omfattar datorer, bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör med avropsformen samtliga villkor fastställda och rangordning. Befintliga ramavtal inom området löpte ut 30 juni 2018. ...

Läs mer
fredag
21

Annonserad upphandling - Taxitjänster

Upphandlingen av taxitjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är den 29 oktober 2018.

Kontaktpersoner: Fredrik Björnström

onsdag
19

Tecknande av ramavtal för särskilda förvaringslösningar

Statens inköpscentral gör bedömningen att den överprövning som inkommit gällande upphandlingen av Särskilda förvaringslösningar endast berör delområde Klädförvaring och småfacksskåp och att arbetet med att signera ramavtal för övriga delområden ...

Läs mer
tisdag
18

Upphandling av Kontorsmateriel

Nu är förstudien inför upphandling av Kontorsmateriel avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan. För att ta del av förstudierapporten För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta an...

Läs mer
måndag
17

Tilldelningsbeslut Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Hygien- och städprodukter 23.3-9083-17.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 2018-09-27.

Kontaktperson: Fredrik Björnström

måndag
17

Förstudie webbaserat kontorsstöd

En förstudie har påbörjats inom webbaserat kontorsstöd. Förstudien ska undersöka om det går att upphandla ett ramavtal för webbaserat kontorsstöd som är tekniskt, funktionellt och rättsligt intressant för offentlig sektor. Projektet vill gärna h...

Läs mer