Nyheter

April - 2021

tisdag
13

Upphandling av inrikes flygresor är avslutad

Efter genomförd utvärdering har ramavtal tecknats med tre flygbolag BRA Sverige AB, Air Leap AB och SAS. Stort fokus i upphandlingen har lagts på miljöfaktorer. Avrop från ramavtalet sker genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalet träder i k

Läs mer
tisdag
13

Ljuskällor - Klart att avropa från

Ett nytt ramavtalsområde för Ljuskällor finns nu att avropa från.

måndag
12

Sigma IT Tech AB har namnändrat

Sigma IT Tech AB med organisationsnummer 559132-0220 har namnändrat till Nexer Infrastructure AB. Inga ändringar i övrigt. Sigma IT Tech AB har ramavtal inom området Bemanningstjänster, IT-tjänster.

måndag
12

Prisjustering inom Kaffe- och vattenautomater, indexuppräkning

Prisjustering är nu möjlig avseende takpriser på automater, service och varor utom kaffe. JOBmeal AB har begärt prisjustering och ny takprislista kommer att publiceras och gälla fr.o.m. 10 maj 2021. Prisjustering görs utifrån de grunder som finn

Läs mer
måndag
12

Överprövning av Klient och mobiltelefonlösningar

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Klient och mobiltelefonlösningar har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Detta innebär att avtalsspärren förlängs. Mer information kommer att publiceras löpa

Läs mer
måndag
12

Flygresor inrikes - ramavtal

Nya ramavtal har tecknats för Flygresor inrikes, vilket innebär att avrop inom detta område kan göras fr.o.m. 2021-05-01. Ramavtalen omfattar flygresor till inrikes destinationer från avreseorter i Sverige. Avrop sker genom särskild fördelningsn

Läs mer
torsdag
08

Litteratur – ramavtal

Den 25 mars 2021 meddelade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandlingen av Litteratur. Ingen ansökan om överprövning har inkommit under avtalsspärren. Ramavtalen signerades av båda parter den 8 april 2021. Statens inköpscentral komme

Läs mer
torsdag
08

Fordonsförhyrning - klart att avropa från

Nya ramavtal för Fordonsförhyrning är signerade och klara att avropa från. Ramavtalen är indelade i två områden; korttidsförhyrning och långtidsförhyrning.

lördag
03

Bemanningstjänster - klart att avropa från

Ramavtalen för Bemanningstjänster är signerade och klara att avropa från. Ramavtalet är indelat i två yrkesområden, Kontorstjänster och enklare IT-tjänster.

Mars - 2021

tisdag
30

Tilldelningsbeslut Klient och Mobiltelefonlösningar

Statens inköpscentral har 2021-03-30 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Klient och mobiltelefonlösningar. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2021-04-09. Välkommen att kontakta Sara Wedholm ansvarig projektledare, vid frågo

Läs mer
måndag
29

Extern remiss Hygien- och städprodukter

Nu finns en extern remiss ute för Hygien- och städprodukter. Vi önskar att få svar senast 2021-04-14. Svaren skickas via epost till Goran Alilovic.

Läs mer på upphandlingssidan.

måndag
29

Extern remiss Cirkulära Möbelflöden

Nu finns en extern remiss ute för Cirkulära Möbelflöden. Vi önskar att få svar senast 2021-04-09. Svaren skickas via epost till Niklas Björns.

Läs mer på upphandlingssidan.

fredag
26

Överprövning av upphandling IT-konsulttjänster

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av IT-konsulttjänster har tre ansökningar om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. En av överprövningarna omfattar anbudsområde 4 och 5, en anbudsområde 2, 3 och 4 samt en anbu

Läs mer
fredag
26

Prisjustering av kaffe - JOBmeal AB

Fr.o.m. den 3 maj kommer JOBmeal AB att höja priset på delar av sitt sortiment, inom varumärke Gevalia. Ny takprislista kommer att publiceras på leverantörens sida under "Dokument". Kontrakt tecknade med JOBmeal AB kan justeras. Detta överenskom

Läs mer
fredag
26

Överklagad dom i upphandling av tryckeritjänster

Kammarrätten i Stockholms dom den 15 mars 2021 i mål nr 6292-20 har blivit överklagad. Högsta förvaltningsdomstolen, som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd, har beslutat att Kammarkollegiet inte får ingå avtal innan

Läs mer
fredag
26

Uppdaterad prislista för Kontorsmateriel

Prislistan för Kontorsmateriel är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan är giltig från och med 2021-03-23.

torsdag
25

Tilldelningsbeslut Litteratur

Statens inköpscentral har 2021-03-25 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Litteratur (tryckt litteratur). För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2021-04-06

Läs mer
torsdag
25

Tilldelningsbeslut – Flygresor inrikes

Statens inköpscentral har den 2021-03-25 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Flygresor inrikes. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal: Air Large European Aviation Project AB BRA Sverige AB Scandinavian Airlines System Denm

Läs mer
onsdag
24

Uppdaterad prislista för Hygien- och städprodukter

Prislistan för Hygien- och städprodukter är nu uppdaterad. Den nya prislistan gäller från och med 2021-03-24.

onsdag
24

Överlåtelse av ramavtal inom Företagshälsa

Statens inköpscentral har godkänt överlåtelse av ramavtal inom Företagshälsa. Via fusion 2021-03-24 har Omtanken Allemanshälsan Vård AB med organisationsnummer 5567179980, överfört ramavtal med avtalsnummer 23.3-2523-19:010, i sin helhet till Om

Läs mer
onsdag
24

Identifiering och behörighet - klart att avropa från

Ramavtalen för Identifiering och behörighet är nu signerade och därmed är det möjligt att göra avrop. Ramavtalet är ett kombinationsavtal med dels förnyad konkurrensutsättning och dels en särskild fördelningsnyckel.

tisdag
23

Bemanningstjänster

Den 12 mars 2021 fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandlingen av Bemanningstjänster.  Ingen ansökan om överprövning har inkommit under avtalsspärren. Kammarkollegiet kommer att lägga upp information om ramavtalen på Avropa. D

Läs mer
tisdag
23

Tilldelningsbeslut Ljuskällor

Statens inköpscentral har 2021-03-17 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Ljuskällor. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2021-03-30. Välkommen att kont

Läs mer
måndag
22

Upphandling Rakelutrustning har annonserats

Upphandling av Rakelutrustning har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är 2021-04-27 23:59. Mer information finns på upphandlingssidan. Välkommen att kontakta Sara Lyngdorf Franzén, ansvarig projektledare, vid frågor

Läs mer
fredag
19

Upphandling av Översättning och språktjänster har annonserats

Upphandling av Översättning och språktjänster, dnr 23.3-1520-20, har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2021-04-20. Mer information finns på upphandlingssidan. Välkommen att kontakta Aida Colakovic, ansva

Läs mer
onsdag
17

Dom meddelad i upphandling av tryckeritjänster

Kammarrätten i Stockholm har den 15 mars 2021 meddelat dom i mål nr 6292-20 som innebär att överklagandet av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 2 juli 2020 i mål nr 7271-20 avslås.

Avtalsspärr gäller fram till och med den 25 mars 2021.

onsdag
17

Överlåtelse av ramavtal inom Klient 2 och 4

Statens inköpscentral har godkänt överlåtelse av ramavtal inom Klient 2 och 4. Britt Västerås AB med organisationsnummer 556632-4843 har överfört ramavtal med avtalsnummer 96-51-2015:004 samt 96-53-2015:003 i sin helhet till Iver Workplace AB(na

Läs mer
tisdag
16

Förlängning av ramavtal inom Bevakningstjänster och larmcentraltjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet förlänger ramavtalen för bevakningstjänster och larmcentraltjänster med 12 månader, d.v.s. t.o.m. 2022-03-31. I samband med förlängningen sker också en justering av de i ramavtalet fastställda prisinterv

Läs mer
tisdag
16

Prövningstillstånd meddelat i Datacenter

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd med anledning av Statens inköpscentrals överklagan av Datacenterlösningar.

 

Kontaktperson: Sten Algotson

måndag
15

Tilldelningsbeslut IT-konsulttjänster

Statens inköpscentral har 2021-03-15 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av IT-konsulttjänster. För mer information om tilldelningen, vänligen se upphandlingssidan. Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2021-03-25. Välkommen att

Läs mer