Nyheter

Juni - 2023

fredag
02

Lyrecos prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad

Lyrecos prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2023-06-02.

torsdag
01

Förlängd anbudstid - Upphandling av Möbler och inredning

Upphandling av Möbler och inredning har annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Upphandlingen består av följande anbudsområden: Arbetsplats och förvaring Möten och paus Textil inredning ...

Maj - 2023

onsdag
31

Översättning och språktjänster - övriga språk

Efter att Kammarrätten inte beviljade prövningstillstånd i överprövningarna av Översättning och språktjänster övriga språk har nu avtalsspärren löpt ut och ingen överklagan har inkommit. Vi förbereder...

tisdag
30

Beslut om att avbryta upphandling avseende Kaffe- och vattenautomater

Kammarkollegiet har beslutat att avbryta upphandlingen avseende Kaffe- och vattenautomater. Skälet till avbrytandet är att inga giltiga anbud inkommit för anbudsområde 1, Kaffeautomater och anbudsområ...

tisdag
30

Upphandling av IT-drift har påbörjats

Nu är förstudien inför upphandling av IT-drift avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten. ...

måndag
29

Uppdaterad prisbilaga för Kontorsmateriel

Prisbilagan för Kontorsmateriel är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prisbilagan gäller från och med 2023-05-29.

torsdag
25

Procurators prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad

Procurators prislista för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2023-05-24.

torsdag
25

Förlängning av ramavtalen inom Managementtjänster - UCK

Kammarkollegiet har beslutat att nyttja den sista förlängningsoptionen inom Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) och nytt slutdatum för ramav...

onsdag
24

Tilldelningsbeslut - Säkerhetsteknik

Statens inköpscentral har 2023-05-24 fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Säkerhetsteknik. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr som löp...

måndag
22

Upphandlingen av presentkort överprövad

Den 8 maj 2023 fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandlingen gällande presentkort. Tre ansökningar om överprövning har inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta innebär at...

måndag
15

Flyttjänster - prisjustering från och med 1 juni 2023

Kammarkollegiet justerar de rangordnade/fasta priserna inom ramavtalet för Flyttjänster i enlighet med ramavtalets huvuddokument. De nya priserna blir gällande i avrop som skickas från och med den 1 j...

måndag
15

Annonserade upphandlingar – Konferenser och möten

Kammarkollegiet har annonserat 5 separata upphandlingar avseende konferenser och möten enligt följande: Små konferenser och möten 2022, Helpension antal deltagare 5–60, diarienummer 23.3-1644-2023 Små...

torsdag
11

Överprövning - Översättning och språktjänster – övriga språk

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 11 maj att den inte beviljar prövningstillstånd i överprövningarna av Översättning och språktjänster – övriga språk. Vi avvaktar nu tiodagarsfristen och eventuel...

onsdag
10

Förlängning av ramavtal Tryckeritjänster

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalet Tryckeritjänster till och med 2025-05-26. Detta innebär att maximal förlängningsoption har nyttjats.

onsdag
10

Prisjustering - IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Verksamhetens IT-behov

Priserna på Ramavtal IT Konsulttjänster Resurskonsulter – Delområde 1-Verksamhetens IT-behov uppräknas med 8,87% i enlighet med Ramavtalets paragraf 9.5.4 Prisjustering. Nya priser gäller då för komma...

måndag
08

Tilldelningsbeslut – Presentkort

Statens inköpscentral har 2023-05-08 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Presentkort. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalsspärr s...

söndag
07

Avropadagen den 26 maj

Varmt välkomna att anmäla er till Avropadagen den 26 maj. Dagen vänder sig till myndigheter, kommuner och regioner som använder våra ramavtal. Du har möjlighet att välja om du vill delta på plats elle...

fredag
05

Extern remiss - Tjänstefordon

Nu finns en extern remiss ute avseende Tjänstefordon. Läs mer på upphandlingssidan. Vi önskar att få era svar senast 2023-05-19. Svaren skickas via epost till Fredrik Björnström.