Nyheter

November - 2019

torsdag
14

Konferenser och möten

För er som planerar en konferens i början av 2020 rekommenderar vi att avropa från befintliga ramavtal före årsskiftet. Om ni bekräftar er bokning innan ramavtalen går ut kan ni nyttja dessa för genomförande under 2020, med tillhörande priser oc

Läs mer
onsdag
13

Upphandlingen av Managementtjänster (UCK) har annonserats

Upphandling av managementtjänster - utveckling chef och medarebetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är den 7 januari 2020. Mer information på upphandlingssidan. Kon

Läs mer
måndag
11

Tilldelning - Företagshälsa

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Företagshälsa dnr. 23.3-2523-19. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal: AB Previa Arenakoncernen AB Attundahälsan Företagshälsovård AB Avon

Läs mer
måndag
11

Telefoni/telekommunikationstjänster och Infrastruktur - Avtal sägs upp

Kammarkollegiet har sagt upp ramavtal Telefoni/telekommunikationstjänster och Infrastruktur, avtalsnummer 23.3-3081-17:002, med bolaget Borderlight AB, organisationsnummer 556595-6363. Ramavtalen sägs upp på grund av att Borderlight AB är försat

Läs mer
fredag
08

Annonserad upphandling Rekryteringstjänster

Upphandlingen av rekryteringstjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Sista anbudsdag är den 12 december 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Fredrik Aglo

fredag
08

Klient - Prövningstillstånd begärs

Kammarrätten i Stockholm har i sin dom i mål 10204-18 nyligen meddelat att Kammarkollegiets beslut att tillåta byte av Ramavtalsleverantör i ramavtalet Klient inte är tillåtet. Kammarkollegiet har beslutat att överklaga Kammarrättens dom och har

Läs mer
onsdag
06

Annonserad upphandling Tjänstefordon

Upphandlingen av Tjänstefordon har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Sista anbudsdag är 6 december 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Fredrik Björnström

måndag
04

IT-konsulttjänster - prövningstillstånd begärs

Kammarrätten meddelade nyligen dom i Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Regionerna Norra och Östra. Domen i Kammarrätten innebar att Statens inköpscentrals överklagande avslogs. Således kvarstår Förvaltningsrä

Läs mer

Oktober - 2019

torsdag
31

Klient - Överprövat ramavtal

Kammarkollegiet vill härmed informera om att ramavtalet med Advania Sverige AB har blivit överprövat. Kammarrätten i Stockholm har kommit med en dom som förklarar ramavtalet ogiltigt Kammarkollegiet analyserar just nu domen och kommer att beslut

Läs mer
torsdag
31

Hygien- och städprodukter, Kontorspapper - Procurator flyttar sitt lager

Procurator kommer att flytta sitt lager under mellandagarna och uppmanar alla myndigheter att lägga beställningar av kritiska varor senast 18 december. Mer information kring lagerflytten finns här.

torsdag
31

Remiss - Klienter och Mobiltelefoner

Inför upphandlingen inom området Klienter och mobiltelefoner inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet intressenter att inkomma med synpunkter på Allmänna villkor som reglerar avtalsförhållandet mellan kund och ramavtalsleverantör. Syft

Läs mer
torsdag
24

Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)

Efter tilldelning Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)  överprövades beslutet av fyra bolag, där förvaltningsrätten dömde till vår fördel i samtliga fyra mål. Ett av dessa bolag har nu begärt prövningstillstånd i kammarrätten och vi avv

Läs mer
onsdag
23

Extern remiss – Tryckeritjänster

Nu finns en extern remiss ute för tryckeritjänster. Läs mer på upphandlingssidan. Kammarkollegiet bjuder in leverantörer och övriga intressenter att inkomma med synpunkter och upplysningar för att kunna utforma ett så bra upphandlingsdokument so

Läs mer
torsdag
17

Upphandling av Revision- och granskningstjänster är nu annonserad!

Kammarkollegiet har annonserat en upphandling av Revision- och granskningstjänster. Det är första gången Kammarkollegiet upphandlar tjänsterna och förhoppningen är att ramavtalet kommer tillgodose det behov som finns hos avropsberättigade myndig

Läs mer