Nyheter

Januari - 2023

tisdag
31

Dom meddelad i upphandling Tolkförmedlingstjänster

Dom har den 30 januari meddelats i överprövningen gällande upphandlingen av tolkförmedlingstjänster. Förvaltningsrätten avslår ansökningarna om överprövning. Avtalsspärr gäller i tio dagar från meddel...

måndag
30

Annonsering - Postförmedlingstjänster

Upphandling av Postförmedlingstjänster har nu annonserats i Mercell Tendsign. Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är 1 mars 2023. Välkommen att kontakta Elin Olsson, ansvarig projektledare, ...

måndag
30

Upphandling av Konferenser och möten har påbörjats

Förstudien inför upphandling av konferenser och möten är avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudier...

måndag
30

Tilldelningsbeslut - Operatörstjänst för elektroniska meddelanden

Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Operatörstjänst för elektroniska meddelanden. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu ...

fredag
27

Annonsering Presentkort

Upphandling av Presentkort har nu annonserats i Mercell Tendsign. Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är 3 mars 2023. Välkommen att kontakta Elinor Jurold Borell, ansvarig projektledare, vid...

fredag
27

Städtjänster, delområde Stockholms län

Från och med 2023-02-15 blir det möjligt att avropa från ramavtalsområdet Städtjänster, delområdet Stockholms län.

fredag
27

Tilldelningsbeslut – Bevaknings- och larmcentraltjänster

Statens inköpscentral har den 2023-01-27 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Bevaknings- och larmcentraltjänster. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslute...

onsdag
25

Påminnelse - avropa från ramavtalet för tolkförmedlingstjänster

Ramavtalen för tolkförmedlingstjänster löper ut 2023-01-31, utan möjlighet till ytterligare förlängning av de befintliga ramavtalen. Upphandlingen av de nya ramavtalen är fortsatt överprövad vilket in...

onsdag
25

Förstudie Rekryteringstjänster har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Rekryteringstjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområd...

onsdag
25

Prisjustering av fast timpris

Fast timpris kan i ramavtalet Städtjänster tillämpas för återkommande städning av exempelvis kontorsmiljö (dagligstädning) som prissätts per timme. Det fasta timpriset justeras den 1 april varje år av...

tisdag
24

Kontorsmateriel - Extern remiss, förlängd svarstid

Svarstiden för extern remiss avseende Kontorsmateriel är förlängd. Vi önskar att få era svar senast 2023-02-10. Läs mer på upphandlingssidan.

tisdag
24

Nu omfattar Volymavtalet för Microsoft även Support - Konsulttjänster

Genom Tilläggsavtal nr 1 har ”Arbetsorder för Support – och Konsulttjänster" lagts till volymavtalet. Detta innebär att ”beställningsberättigade enheter” nu kan teckna Microsofts paketerade konsult - ...

måndag
23

Prisjustering inom Kaffeautomater

En prishöjning av vissa kaffeprodukter sker av JOBmeal AB, ramavtalsleverantör inom Kaffeautomater, den 6 februari 2023. Prisjustering i befintliga kontrakt kan komma att begäras av JOBmeal AB direkt ...

måndag
23

Förstudie Brandskydd har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Brandskydd. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstu...

fredag
20

Förlängning av ramavtalen inom Resebyråtjänster

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen inom området Resebyråtjänster till och med 2024-04-30.

fredag
20

Förlängning av ramavtalen inom Managementtjänster - ULV

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen inom området Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning till och med 2024-06-30.

torsdag
19

AB Previa byter namn till Falck Sverige AB

AB Previa har namnändrat till Falck Sverige AB, organisationnummer 556235-1907 är oförändrat. AB Previa har ramavtal inom Företagshälsa. För mer information kring namnbytet, se deras hemsida https://w...

torsdag
19

Tilldelningsbeslut – Kontorspapper

Statens inköpscentral har den 2023-01-19 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Kontorspapper. För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu avvaktas avtalss...

torsdag
19

Prisjustering ramavtal Ekonomisystem (2012)

I enlighet med ramavtalets villkor kommer en prisjustering att genomföras per 2023-05-01. Prisjusteringen innebär en prishöjning på 4,75 procent. För mer information se ramavtalssidan avsnitt Prisjust...

måndag
16

Leverantörsenkät i förstudien IT-drift

Välkomna att besvara Statens inköpscentrals leverantörsenkät i förstudien IT-drift. Denna enkät riktar sig till potentiella anbudsgivare inom ramavtalsområdet IT-drift. Syftet med denna enkät är att t...

måndag
16

Extern remiss - Kontorsmateriel

Välkomna att inkomma med synpunkter och upplysningar inför kommande upphandling av statligt ramavtal för Kontorsmateriel. Svar kan lämnas på hela eller delar av den externa remissen. Svar ska lämnas s...

måndag
16

Annonsering Drivmedel

Upphandling av Drivmedel har nu annonserats i Mercell Tendsign. Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är 17 februari 2023.

fredag
13

Annonsering Flygresor inrikes

Upphandling av Flygresor inrikes har nu annonserats i Mercell Tendsign. Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är 14 februari 2023.

torsdag
12

Förstudie för Managementtjänster - Utveckling chef och medarbetare (UCK) har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användninge...

tisdag
10

Ramavtalen för tolkförmedlingstjänster löper ut 2023-01-31

Ramavtalen för tolkförmedlingstjänster löper ut 2023-01-31, utan möjlighet till ytterligare förlängning av de befintliga ramavtalen. Upphandlingen av de nya ramavtalen är fortsatt överprövad vilket in...

måndag
09

Fordonsförhyrning – information om fordonsutbudet med anledning av omvärldsläget

På grund av den låga tillgängligheten på vissa fordon hos våra ramavtalsleverantörer inom Fordonsförhyrning, har Statens inköpscentral efterfrågat information om hur ramavtalsleverantörerna arbetar me...

måndag
09

Tilldelningsbeslut – Städtjänster (Stockholms län)

Statens inköpscentral har den 2023-01-09 fattat nytt tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Städtjänster, det nya tilldelningsbeslutet avser endast anbudsområdet Stockholms län. För mer informat...

onsdag
04

Påminnelse om att avropa Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

Giltighetstiden för ramavtal inom Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster löper ut 2023-04-22. Det finns ingen möjlighet att förlänga de befintliga ramavtalen. Det föreligger en ...

tisdag
03

PostNord - Uppdaterade villkorsbilagor

PostNord har uppdaterat vissa av sina villkorsbilagor gällande Paketförmedlingstjänster fr.o.m. 2023-01-01

tisdag
03

Prisjustering inom Kaffeautomater

En prishöjning av vissa kaffeprodukter sker av Beans in Cup AB, ramavtalsleverantör inom Kaffeautomater, den 16 januari 2023. Prisjustering i befintliga kontrakt kan komma att begäras av Beans in Cup ...

söndag
01

Prisjustering - Konferenser och möten

Fr.o.m. 1 januari är samtliga priser inom Konferens och möten justerade med +10,84 %. Prislistorna på avropa.se är uppdaterade med nya priser och samtliga ramavtalsleverantörer har erhållit informatio...