Nyheter

Maj - 2020

fredag
29

Tilldelningsbeslut i Datacenter - Anbudsområde Nätverk och säkerhet

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Datacenter, dnr. 23.3-5432-19, anbudsområde Nätverk och säkerhet.

Nu avvaktas avtalsspärren som löper ut den 8 juni 2020.

 

Kontaktperson: Daniel Melin

onsdag
27

Prisjustering inom Kaffe- och vattenautomater

Fr.o.m. 1 juni kommer Compass Group FS Sweden AB att prisjustera sina takpriser på automater, service och varor utom kaffe. Denna prisjustering görs utifrån indexreglering angiven i ramavtalets prisjusteringsklausul. Takpriser för automater och

Läs mer
tisdag
26

Tilldelningsbeslut för Rekryteringstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av rekryteringstjänster, dnr 23.3-10944-2018. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal: Academic Work Sweden AB Adecco Sweden Aktiebolag Chefspoo

Läs mer
måndag
25

Status i upphandling Klienter och Mobiltelefoner

Tilldelningsbesluten för samtliga tre anbudsområden i upphandlingen Klienter och Mobiltelefoner (dnr 23.3.8108-19) är överprövade.

 

Kontaktperson: Sara Wedholm

måndag
18

Dom meddelad i upphandlingen managementtjänster, (UCK)

Upphandlingen Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) har blivit överprövad och förvaltningsrätten i Stockholm har den 14 maj 2020 meddelat dom (mål nr 4276-20) med innebörd att rättelse ska ske på så sätt att

Läs mer
onsdag
13

Tilldelningsbeslut i Klienter och Mobiltelefoner

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Klienter och Mobiltelefoner, dnr. 23.3-8108-19.

Nu avvaktas avtalsspärren som löper ut den 22 maj 2020.

Kontaktperson: Sara Wedholm

måndag
11

Rekonstruktion - Big Travel

Ramavtalsleverantören Big Travel Sweden AB har ansökt och blivit beviljad rekonstruktion av Tingsrätten den 23 april 2020.  Ramavtalet med Big Travel Sweden AB för resebyråtjänster gäller enligt villkor i ramavtalet. Vid frågor, vänligen kontakt

Läs mer
fredag
08

Förlängning av ramavtal - Programvarulösningar

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Programvarulösningar till och med 2022-12-31.

En uppdatering av avtalsperioden kommer att ske på avropa när samtliga förlängningskontrakt är tecknade.

fredag
08

Förlängning av ramavtal - Systemutveckling

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Systemutveckling, till och med 2022-12-31

En uppdatering av avtalsperioden kommer att ske på avropa när samtliga förlängningskontrakt är tecknade.

fredag
08

Förlängning av ramavtal - Vård Skola Omsorg

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Vård Skola Omsorg, till och med 2022-12-31

En uppdatering av avtalsperioden kommer att ske på avropa när samtliga förlängningskontrakt är tecknade.

fredag
08

Förlängning av ramavtal - Licensförsörjning

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Licensförsörjning, till och med 2022-12-31

En uppdatering av avtalsperioden kommer att ske på avropa när samtliga förlängningskontrakt är tecknade.

fredag
08

Förstudierapporten för Cirkulära Möbelflöden är nu publicerad

Projektet Cirkulära Möbelflöden har undersökt statliga myndigheters möjligheter att delta i ett Cirkulärt Möbelflöde för begagnade möbler. Rapporten sammanfattar hur ett sådant möbelflöde skulle kunna främja en statlig omställning till en cirkul

Läs mer
onsdag
06

Ordinarie avtalspriser är nu tillbaka på Hygien- och städprodukter

Under april höjdes temporärt priserna på 28 st. produkter inom hand- och ytdesinfektion p.g.a. kraftiga kostnadshöjningar i samband med Coronapandemin. Från och med 1 maj gäller åter de avtalade priserna enligt ramavtalet. De avtalade priserna g

Läs mer
onsdag
06

Prisjustering Kaffe

Fr.o.m. 1 juni kommer JOBmeal AB att prisjustera brygg- och espressokaffe från Arvid Nordquist. Ett par varor i varukorgen har också ersatts av likvärdiga varor. Prisjustering och sortimentändring kan påverka gällande kontrakt. För mer informati

Läs mer
onsdag
06

Senaste versionen av avropsblankett under Gemensamma dokument

Det är viktigt att så långt som möjligt alltid använda den senaste versionen av avropsblanketten som finns publicerad under ”Gemensamma dokument”. Blanketten kan ändras efter synpunkter om förbättringar av blanketten från avropsberättigade. Tyvä

Läs mer
måndag
04

Förstudierapport Bemanningstjänster är publicerad

Nu är förstudierapporten för Bemanningstjänster 2019 färdigställd och publicerad.

För synpunkter och frågor på rapporten vänligen kontakta ansvarig projektledare Birgitta Österman.

måndag
04

Tillfällig prislista för desinfektionsmedel inom Hygien och städprodukter upphör

Från och med 2020-05-01 avslutas Procurators tillfälliga prislista för 28 st. produkter inom desinfektionsmedel och de avtalade priserna gäller igen. De avtalade priserna gäller även alla restnoterade ännu ej levererade varor. Procurator meddela

Läs mer
fredag
01

Kammarkollegiet har påbörjat upphandling av Fordonsförhyrning

Upphandlingen planeras att annonseras i november 2020, mer information finns på upphandlingssidan.

För frågor och synpunkter rörande upphandlingen vänligen kontakta ansvarig upphandlare William Friberg.

fredag
01

Prisjustering på Bemanningstjänster

En prisjustering på Bemanningstjänster har utförts enligt tjänsteprisindex och gäller fr.o.m. den 1 maj, 2020

April - 2020

torsdag
30

Företagshälsan FHC AB namnändrar

Företagshälsan FHC AB med organisationsnummer 556166-8913 namnändrar till Feelgood Företagshälsovård Blekinge AB

torsdag
30

Status i överprövningsmålen avseende upphandling av Tryckeritjänster

Ansökningarna om överprövning avseende upphandlingen av tryckeritjänster handläggs fortfarande i förvaltningsrätten. Nya ramavtal för tryckeritjänster kommer inte att kunna tecknas innan 2020-05-08 då de nuvarande ramavtalen löper ut. Upphandlin

Läs mer