Nyheter

Juni - 2018

onsdag
20

AV och videokonferens klart för avrop

AV och videokonferens hårdvara, programvara, konsulttjänster och molntjänster är klart att avropas från och med 2018-06-22. Utbudet av varor och tjänster i det nya ramavtalets motsvarar de två äldre ramavtalen Digitala mötesrum och AV-produkter ...

Läs mer
tisdag
19

Överprövning Mediebyråtjänster, delområde Förmedling av annonser

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen Mediebyråtjänster har en ansökan om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende delområde Förmedling av annonser. Avtal kommer att tecknas för övriga två delområden så snart som m...

Läs mer
fredag
15

AV och videokonferens klart för avrop innan midsommar

Kammarrätten har skrivit av aktuellt  mål och det interimistiska beslutet som fattades den 30 maj 2018 har därmed upphört att gälla. Upphandlingen kan därför avslutas och Statens inköpscentral kommer att avsluta upphandlingen och möjliggöra...

Läs mer
tisdag
12

Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel klart för avrop

Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel är nu klart för okomplicerat avrop via avropsstödet som innehåller ett färdigt kontrakt.

Kontaktperson: Karl Ekman

tisdag
12

Överlåtelse av ramavtal Aura Light AB

Angående nyheten i "Nyhetsbrev 2018-06-11" avseende överlåtelse av ramavtal för Aura Light AB så vill Kammarkollegiet meddela att överlåtelsen sker den 1 juli och inget annat datum. Se nedan: Aura-koncernen omstrukturar och på grund av detta ske...

Läs mer
måndag
11

Extern remiss – Taxitjänster

Nu finns en extern remiss ute för taxitjänster. Läs mer på upphandlingssidan

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Björnström

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2018-07-27.

måndag
11

Annonserade upphandlingar – IT-konsulttjänster Norra och Östra

Upphandlingarna IT-konsulttjänster för region Norra samt region Östra har nu annonserats i upphandlingsverktyget TendSign. Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag för respektive upphandling är: region Norra: den 16 augusti 2018 region Östr...

Läs mer
torsdag
07

Skrivare som Tjänst och Produkt - Fördelningsnyckel

Nya ramavtal avseende Fördelningsnyckel inom Skrivare som Tjänst och Produkt är tecknade. Avtalen gäller från 2018-06-07 i 18 månader med möjlighet att förlänga med upp till 30 månader. Ramavtalet är uppdelalat i två områden varav förnyad konkur...

Läs mer
torsdag
07

Förstudie påbörjad för utrikes hotell

Statens inköpscentral har inlett en förstudie som ska resultera i en eventuellt kommande upphandling av utrikes hotell. Idag finns inget ramavtal på området och förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg a...

Läs mer
tisdag
05

Prisjustering inom Hygien- och städprodukter

Procurator (f.d. Papyrus) har aviserat om en prisjustering från 1 juli 2018 för delar av sitt övriga sortiment inom ramavtalet. Prisjusteringen görs enligt deras ordinarie rutiner och är i enlighet med ramavtalet. Observera att priser för produk...

Läs mer
måndag
04

Ramavtal tecknade avseende Belysningsarmaturer

Nya ramavtal avseende Belysningsarmaturer är tecknade. Avtalen gäller från 2018-06-03 till 2019-09-15 med möjlighet att förlänga med upp till 12 månader. Ramavtalet är uppdelat i två områden: Arbetsplatsarmaturer samt Inredningsarmaturer. Avrop s...

Läs mer
fredag
01

Ekonomisystem som tjänst - kan nu avropas

Ramavtalen som gäller Ekonomisystem som tjänst kan nu avropas. Läs mer på ramavtalssidan.

Kontaktperson: Åsa Fröding

fredag
01

Leveransavtal på digitala mötesrum

Med anledning av att upphandlingen AV och videokonferens har återförvisats till kammarrätten så rekommenderar Statens inköpscentral myndigheterna att teckna leveransavtal på Digitala mötesrum om behov finns av dessa produkter och tjänster.

fredag
01

AV och videokonferens – överprövning ges prövningstillstånd i Kammarrätten

Den tidigare vunna domen i Förvaltningsrätten samt Kammarättens beslut att ej lämna prövningstillstånd i upphandlingen AV och videokonferens har tidigare överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat...

Läs mer
fredag
01

Bring Citymail Sweden AB namnändrar

Bring Citymail Sweden AB har den 25 mars 2018 namnändrat till CityMail Sweden AB. Organisationsnumret 556591-6961 är detsamma som tidigare.

fredag
01

Överlåtelse av ramavtal - Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Med anledning av en intern omorganisation inom Opuscapita Group OY har Posti Messaging, org nr 556557-3150, namnändrat från OpusCapita AB, fört över hela den verksamhet vilken fullgör åtagande...

Läs mer

Maj - 2018

onsdag
30

Tilldelningsbeslut Mediebyråtjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Mediebyråtjänster, dnr. 23.3-5032-2017.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-06-11.

Kontaktperson: Aida Colakovic  

 

tisdag
29

Överprövning It-konsulttjänster, region södra

Efter tilldelningsbesluten i upphandling It-konsulttjänster, region södra har ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Anna Berg

tisdag
29

Ramavtalen för Belysningsarmaturer upphör den 2 juni

Om ni behöver göra avrop av belysningsarmaturer, bör ni vara medvetna om att dessa upphör att gälla den 2 juni 2018. Ni måste ha tecknat kontrakt eller godkänt orderbekräftelse, efter avrop, innan ramavtalen upphör. Nya ramavtal inom belysningsa...

Läs mer
tisdag
29

Skrivare som tjänst och produkt, Fördelningsnyckel

Upphandlingen Skrivare som tjänst och produkt anbudsområde Fördelningsnyckel håller på avslutas och avrop kommer att kunna ske i nästa vecka, omkring den 7 juni. Mer information kommer.

Kontaktperson är Karl Ekman.

tisdag
29

Överprövning Tolkförmedlingstjänster

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen Tolkförmedlingstjänster har ansökningar om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Elin Olsson

fredag
25

Förlängd anbudstid i upphandlingen Hotelltjänster

Anbudstiden för upphandlingarna  Hotelltjänster 2018 kvalitetskategori 3 (23.3-3568-18) och Hotelltjänster 2018 kvalitetskategori Longstay (23.3-3567-18) är förlängt till den 7 juni.

Kontaktperson: Goran Alilovic

fredag
25

E-handelstjänst - kan nu avropas

Ramavtalen som gäller E-handelstjänst kan nu avropas. Läs mer på ramavtalssidan.

Kontaktperson: Eva Ringman