Nyheter

Oktober - 2020

fredag
23

Ta del av Avropadagen i efterhand!

Missade du livesändningen för Avropadagen?

Då kommer du i början av nästa vecka (v.44) kunna ta del av materialet här

torsdag
15

Upphandling avseende Bemanningstjänster har annonserats

Statens inköpscentral har annonserat en upphandling av Bemanningstjänster.

Sista anbudsdag är 16 november 2020. Mer information finns på upphandlingssidan.

Ansvarig projektledare för upphandlingen är Birgitta Österman.

onsdag
14

Upphandling Hygien- städprodukter

För att kunna tillgodose det stora behovet av Hygien- och städprodukter som för tillfället föreligger har beslut fattats om att tidigarelägga nästa ramavtalsupphandling på området. Läs mer på upphandlingssidan. Ansvarig projektledare är Goran Al

Läs mer
onsdag
14

Annonsering Brandskydd

Upphandling av Brandskydd har annonserats i TendSign.

Läs mer på upphandlingssidan.

Sista anbudsdag är den 9 november 2020.

onsdag
14

Upphandling AV- och distansmötesprodukter

Nu är förstudien inför upphandling av AV och videokonferens avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska göras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten. Har du synpunkter på eller frågor om

Läs mer
måndag
12

Inget prövningstillstånd i Managementupphandlingen Verksamhets- och organisationsutveckling

Kammarkollegiet överklagade Kammarrätten i Stockholms dom i mål 7398-19 och begärde prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har den 8 oktober meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd varvid kamma

Läs mer
fredag
09

Förlängning av ramavtal för Kommunikationstjänster

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen inom området Kommunikationstjänster till och med 2022-12-31. En uppdatering av avtalsperioden kommer att ske på avropa.se när samtliga förlängningskontrakt är tecknade.

onsdag
07

Infrontit Partner AB har namnändrat

Infrontit Partner AB med org.nr. 556691-3942 har namnändrat till Real Time Solutions AB. Inga ändringar i övrigt.

onsdag
07

Upphandling av Flyttjänster

Nu är förstudien inför upphandling av Flyttjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan. För att ta del av förstudierapporten. För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansv

Läs mer
måndag
05

Prisjustering – Språk- och översättningstjänster

Avtalade priser vid rangordnade avrop i ramavtalen för Språk- och översättningstjänster har justerats från 2020-10-01 i enlighet med ramavtalsvillkoren. Uppdaterade priser som gäller fr.o.m. 2020-10-01 och 12 månader framåt finns för respektive

Läs mer
fredag
02

Överlåtelse av ramavtal Visolit Sweden 99 AB per 1 oktober 2020

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion den 1 oktober har Visolit Sweden 99 AB, org.nr. 556581-8399, överfört ramavtalet med avtalsnr 96-40-2015-208, i sin helhet till org.nr. 556556-6535 Visolit Sweden AB, avtalsnr 96-40

Läs mer

September - 2020

onsdag
30

Förstudierapport för Flyttjänster

Nu är förstudierapporten för Flyttjänster färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Fredrik Björnström.

onsdag
30

Förlängning av ramavtal för Datacenter

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga samtliga ramavtal för Datacenter t.o.m. 2021-03-31.

tisdag
29

Domar överklagade i upphandlingen av Rekryteringstjänster

Förvaltningsrätten i Stockholms domar den 17 september 2020 i mål nr 12338-20 och 12355-20 som berör upphandlingen av rekryteringstjänster har blivit överklagade. Kammarrätten har beslutat att Kammarkollegiet inte får ingå avtal i upphandlingen

Läs mer
måndag
28

Beslut meddelat i upphandling av tryckeritjänster

Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 25 september 2020 i mål 5148-20 återförvisat ärendet för prövning till Kammarrätten i Stockholm. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att Kammarkollegiet inte får ingå avtal i upphandlingen

Läs mer
måndag
28

Information om den rättsliga processen avseende Advania

Högsta förvaltningsdomstolen har den 25 september meddelat att domstolen kommer att begära in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i mål 5807-19, i samband med detta har domstolen beslutat att upphäva sitt tidigare fattade interimistiska besl

Läs mer
måndag
28

Avropadagen är 23 oktober

Varmt välkomna tillbaka till Avropadagen! Dagen vänder sig till anställda på myndigheter och i höst testar vi ett nytt digitalt format och ses via webben istället. Vi kommer att erbjuda ett något kortare program med bl.a. information från Staten

Läs mer
måndag
28

Bevakningstjänster - överlåtelse av ramavtal

Företaget All Bevakning i Uppsala AB har i sin helhet förvärvats av Cequred International AB. Kammarkollegiet har godkänt att Cequred International AB tar över ramavtalet och därmed även övertar samtliga åtaganden och skyldigheter som All Bevakn

Läs mer