Nyheter

Mars - 2019

måndag
18

Upphandling av Företagshälsa

Nu är förstudien inför upphandling av Företagshälsa avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan. För att ta del av förstudierapporten För sy...

Läs mer
måndag
18

Extern remiss - Kontorsmateriel

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Kontorsmateriel inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument med bilagor. Upph...

Läs mer
måndag
18

Överprövningar IT-konsulttjänster

Efter tilldelningsbesluten den 28 februari respektive 5 mars 2019 i upphandlingarna IT-konsulttjänster region Norra och region Östra har ansökningar om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm....

Läs mer
måndag
18

Annonserad upphandling Möbler och inredning

Upphandlingen av Möbler och inredning har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Sista anbudsdag är 3 maj 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Mattias Ek

fredag
15

Tilldelningsbeslut Glasögon

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattad tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av glasögon, dnr 23.3-617-19. Följande anbudsgivare har i rangordning tilldelats ramavtal:

  • Specsavers Sweden AB
  • Synoptik Sweden AB
  • Syn
  • ...

Läs mer
fredag
15

Tilldelningsbeslut Bevakningstjänster och larmcentraltjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Bevakningstjänster och larmcentraltjänster 23.3.4138-18. Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 2019-03-25. K...

Läs mer
fredag
15

Förstudierapport för Företagshälsovård

Nu är förstudien inför upphandling av Företagshälsa avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. För att ta del av förstudierapporten För synpunkter på rapporten samt f...

Läs mer
onsdag
13

Annonserad upphandling Brevförmedlingstjänster

Upphandlingen av Brevförmedlingstjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Sista anbudsdag är 17 april 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson

tisdag
12

Informationsseminarier om nytt ramavtal för tolkförmedlingstjänster

Kammarkollegiet genomför sex informationsseminarier i södra och norra Sverige avseende de nya ramavtalet för tolkförmedlingstjänster. Förutom själva ramavtalet kommer vi även att demonstrera  avropstj&...

Läs mer
måndag
11

Paketförmedlingstjänster - Klart för avrop fr.o.m. 2019-04-01

Ramavtalen är nu signerade och avrop kan göras tidigast fr.o.m. 2019-04-01 Avrop sker genom rangordning.

Mer information om ramavtalen hittar du här.

måndag
11

Informationsseminarier om nytt ramavtal för IT-konsulttjänster resurskonsulter - region Södra

Kammarkollegiet genomför tre informationsseminarier om nytt ramavtal för IT-konsulttjänster resurskonsulter - region Södra. Seminarierna genomförs i

  • Göteborg - 2 april
  • Malmö - 3 april
  • Jönköping - 4 a
  • ...

Läs mer
fredag
08

Upphandlingsplan 2019/2020

För att förbättra informationen om våra projekt och underlätta inköpsplaneringen inom myndigheter, regioner och kommuner så har vi tagit fram en upphandlingsplan för 2019/2020. I den finns information om...

Läs mer
fredag
08

Aktuell status Kaffe- och vattenautomater

Efter tilldelningsbeslutet den 30:e januari 2019 i upphandlingen av Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. M&a...

Läs mer
onsdag
06

Tilldelningsbeslut Flygresor inrikes

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Flygresor inrikes, kompletterande sträckor 23.3.9033-18. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal: BRA Sverige AB -  Stockholm Br...

Läs mer
onsdag
06

Extern remiss – Drivmedel

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Drivmedel inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument. Syftet med denna exter...

Läs mer
måndag
04

Ny förstudie - Klienter och mobiltelefoner

En förstudie har påbörjats inför upphandling inom området Klienter och Mobiltelefoner. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av ramavtalen Klienter och Mobiltelefoner. Förstudien ska vidare kla...

Läs mer

Februari - 2019

torsdag
28

Tilldelningsbeslut IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Norra och Östra

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingarna IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Norra samt region Östra, dnr 23.37068-17 och 23.37068-17. Här kan du läsa tillde...

Läs mer
torsdag
28

Prisjustering som gäller ramavtalen för Städtjänster, Stockholms län

Det fasta timpriset som gäller för timbaserade tjänster har prisjusterats till 262,14 kr. Det nya priset gäller fr.o.m. 2019-04-01. Utvärderingspriserna har också justerats.

tisdag
26

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området flygresor utrikes

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande uppha...

Läs mer
tisdag
26

Överprövning gällande gåvokort

Efter tilldelningsbeslutet den 15 februari 2019 i upphandlingen av gåvokort har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

 Kontaktperson: Fredrik Aglo

fredag
22

Förstudierapporten för Webbaserat kontorsstöd är publicerad

Förstudieprojektet för Webbaserat kontorsstöd är nu slutfört och rapporten är publicerad. Förstudierapporten finns publicerad på förstudiens sida Frågor om förstudierapporten&nbs...

Läs mer
torsdag
21

Klienter - Avbruten upphandling

Upphandlingen Klienter och Mobiltelefoner med avropsform samtliga villkor fastställda avbryts med anledning av att inga anbud inkom. Den information som Statens inköpscentral erhållit i samband med detta tyder på att levera...

Läs mer
onsdag
20

Klart för avrop - Programvaror och tjänster - Licensförsörjning och Programvarulösningar

Ramavtalen är nu signerade och avrop kan göras från ramavtalen. Avrop sker genom en förnyad konkurrensutsättning.

Mer information om ramavtalen hittar du här.

onsdag
20

Förstudie juridiska databastjänster

Juridiska databastjänster är ett område där avropande myndigheter återkommande har efterfrågat ett statligt ramavtal. Statens inköpscentral har nu genomfört en förenkät och resultatet visar at...

Läs mer
tisdag
19

Ramavtal gällande Ljuskällor

Som tidigare meddelats så är upphandlingen av nya ramavtal för ljuskällor försenad. Statens inköpscentral räknar med en avtalslös period på ca fyra månader. Nya ramavtal planeras vara på...

Läs mer
måndag
18

Prenumerationstjänster utgår 11 februari 2020

Statens inköpscentral har tagit beslut om att inte upphandla Prenumerationstjänster på nytt. Erfarenheter från det nuvarande ramavtalet har visat att tjänsten lämpar sig dåligt för ett samordnat statlig...

Läs mer