Nyheter

Februari - 2019

fredag
15

Programvaror och tjänster - Systemutveckling överklagad till kammarrätten

Statens inköpscentral vann i förvaltningsrätten samtliga överprövningar i upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling. Det har nu inkommit överklagan genom ansökan om prövningstill...

Läs mer
fredag
15

Tilldelningsbeslut Gåvokort

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Gåvokort och presentkort 23.3-3074-17, avtalsområde gåvokort. Följande anbudsgivare kommer erbjudas ramavtal inom avtalsomr&...

Läs mer
onsdag
13

Förlängning av ramavtal - Skanningstjänst

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalet för Skanningstjänst t.o.m. 2021-06-18. Observera att detta är maximal förlängning.

tisdag
12

Överprövning gällande Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

Efter tilldelningsbeslutet den 30:e januari 2019 i upphandlingen av Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. &nb...

Läs mer
tisdag
12

Godkänd ramavtalsleverantör för underskriftstjänster

Pulsen AB, med Technology Nexus Secured Business Solution AB som underleverantör har nu fått sin underskriftstjänst granskad och uppfyller kraven enligt E-legitimationsnämndens Normativa specifikation för underskriftstj...

Läs mer
tisdag
12

Förlängning av ramavtalet fordonsförhyrning

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för fordonsförhyrning med 12 månader t.o.m 2020-04-07.

Kontaktperson: Klas Lindström

tisdag
12

Förlängning av ramavtalen för tryckeritjänster

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för tryckeritjänster med 12 månader. T.o.m. 2020-05-08 för delområde förnyad konkurrensutsättning och t.o.m 2020-02-23 för delområde ran...

Läs mer
tisdag
12

Förlängning av ramavtalen för språk- och översättningstjänster

Statens inköpscentral kommer att förlänga ramavtalen för språk- och översättningstjänster med 12 månader fr.o.m. 2019-04-03. Nytt slutdatum blir 2020-04-02. Därefter finns möjlighet till f...

Läs mer
måndag
11

AV Syd Aktiebolag namnändrar

AV Syd Aktiebolag har namnändrat till AVS i Sverige AB.

Organisationsnumret 556273-9358 är detsamma som tidigare.

fredag
08

Förstudie resebyråtjänster påbörjas

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området resebyråtjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalso...

Läs mer
onsdag
06

Domar meddelade i Programvaror & tjänster - Systemutveckling

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit de sex ansökningar om överprövning som inkom avseende upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling. Förutsatt att domarna inte överklagas...

Läs mer
tisdag
05

Programvaror & tjänster - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Statens inköpscentral fattade 2018-02-23 tilldelningsbeslut i två av upphandlingarna inom Programvaror och tjänster; Licensförsörjning och Programvarulösningar. Dessa beslut överprövades av sju ...

Läs mer
måndag
04

Överprövning gällande Taxitjänster

Efter tilldelningsbeslutet den 22 januari 2019 i upphandlingen Taxitjänster har en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Till upphandlingssidan Kontaktperson: ...

Läs mer
fredag
01

Tolkförmedlingstjänster - klart för avrop

Fr.o.m. idag den 1 februari 2019 går det att börja avropa tolkförmedlingstjänster. I ramavtalet ingår platstolkning och distanstolkning. Inom distanstolkning kan val göras av tolkning via skärm, telefon eller...

Läs mer
fredag
01

Tyck till i pågående förstudie Innovationsmäklare

Arbetar du på en myndighet, kommun eller region som är intresserade av att avropa innovativa varor och tjänster? Nu finns ett tillfälle att tycka till och samtidigt ge Statens inköpscentral och SKL Kommentus Inköps...

Läs mer

Januari - 2019

torsdag
31

IT-utbildning - Förlängning av ramavtal

Statens inköpscentral har tagit beslut om att förlänga ramavtalen inom området för IT-utbildning. Ny giltighetstid är t.o.m. 2020-05-11. Avtalstiden på avropa.se kommer att uppdateras när samtliga ramavt...

Läs mer
onsdag
30

Tilldelningsbeslut Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster 23.3-2401-18. Följande anbudsgivare kommer erbjudas ramavtal inom avtalsområ...

Läs mer
måndag
28

Annonserad upphandling Glasögon

Upphandlingen av Glasögon har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Sista anbudsdag är 1 mars 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Lisa Sundberg

fredag
25

Annonserad upphandling - Managementtjänster VU

Upphandlingen av Managementtjänster, Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är den 26 februari 2019. Kontaktperson: ...

Läs mer
torsdag
24

Tolkförmedlingstjänster – HFD upphäver interimistiskt beslut

Tilldelningsbeslut i upphandling av tolkförmedlingstjänster meddelades i maj 2018 och begärdes då överprövat. Efter meddelad dom i förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel över...

Läs mer
torsdag
24

Förlängning av ramavtal inom Programvaror och tjänster

Statens inköpscentral förlänger nedan ramavtal inom Programvaror och tjänster:

Grundläggande IT

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen t.o.m. 2019-05-31. Ramavtalen är då maximalt förl&a...

Läs mer
onsdag
23

Förstudie Facility Management

Beslut har fattats om att inte gå vidare med förstudien gällande Facility management. Efter projektets lägesuppdatering före jul stod det klart att branschen så som den ser ut idag inte lämpar sig för et...

Läs mer
onsdag
23

Extern remiss – Säkerhetssystem

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Säkerhetssystem inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument. Upphandling...

Läs mer
tisdag
22

Tilldelningsbeslut Taxitjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Taxitjänster 23.3.10394-17. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal: Flygtaxi Sverige AB Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspä...

Läs mer
måndag
21

Ramavtal IT-konsulttjänster, resurskonsulter, som snart löper ut

Ramavtalen för IT-konsulttjänster, resurskonsulter, för de nuvarande regionerna Sydöstra samt Norra och Uppsala-Örebro är maximalt giltiga fram till 2019-04-13, därefter löper de ut. Upphandlingar av nya r...

Läs mer
måndag
21

Extern remiss – Möbler och inredning

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Möbler och inredning inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument. Upphan...

Läs mer
torsdag
17

Ny upphandling - Glasögon

Statens inköpscentral har påbörjat en ny upphandling av Glasögon. Den tidigare upphandlingen avbröts på grund av fel i upphandlingsdokumentet. Läs mer på upphandlingssidan

Kontaktperson: Lisa Sundberg