Nyheter

Januari - 2020

tisdag
21

Uppsägning av ramavtal - Goyada Aktiebolag

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 20 januari 2020 tagit beslut om att säga upp ramavtalet med Goyada Aktiebolag. Ramavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan. Kontrakt avropade från ramavtalen för presentkort påverkas inte av

Läs mer
måndag
20

Prisjustering Kaffe

Fr.o.m. 3/2-2020 kommer Selecta och JOBmeal att prisjustera kaffet. Prisjusteringarna föranleds av att råkaffepriserna stigit kraftigt, valutakurserna, samt att det är svårt att få tag i högkvalitativt certifierat kaffe. Prisjusteringen påverkar

Läs mer
måndag
20

Namnbyte Nokas - AVARN

Samtliga företag inom AVARN-gruppen ingår sedan maj 2019 i Nokas-koncernen. Verksamhetsövergång pågår f.n. Se nyhet från 2019-12-16. Som ett led i processen har den 1 januari 2020 Nokas Security AB bytt namn till AVARN Security AB och Nokas Tekn

Läs mer
måndag
20

Upphandling avseende Resebyråtjänster har annonserats

Kammarkollegiet har annonserat en upphandling av Resebyråtjänster.

Sista anbudsdag är 21 februari 2020.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson för upphandlingen är Jeanette Bergh.

onsdag
08

Samtliga ramavtal för möbler och inredning klara för avrop

Kammarkollegiet har nu även tecknat ramavtal med 12 leverantörer inom delområde Arbetsplats och förvaring.

För mer information se ramavtalssidan.

onsdag
08

Förstudie för bemanningstjänster är påbörjad

Förstudien ska beskriva aktuellt behov och tidigare erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Marknadens utbud ska också ingå i förstudien. I förstudien ska omfattning, inriktning, utformning och upplägg för

Läs mer
onsdag
01

Prisjustering - Tolkförmedlingstjänster

Fr.o.m. den 1 januari 2020 gäller uppdaterade priser för tolkförmedlingstjänster. Arvoden och annan ersättning till tolkar justeras i enlighet med Domstolsverkets tolktaxa. Förmedlingsavgiften som utgörs av en procentsats av taxan justeras i mot

Läs mer