Nyheter

Maj - 2019

torsdag
16

Dom meddelad i upphandling av Taxitjänster

Förvaltningsrätten i Stockholm har avslagit den ansökan om överprövning som inkom avseende upphandlingen av Taxitjänster. Förutsatt att domen inte överklagas innebär detta att Statens inköpscentral kan teckna ramavtal när tiodagarsfristen har lö

Läs mer
måndag
13

Tilldelningsbeslut Brandskydd 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Brandskydd 2019, dnr 23.3-10052-18. Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal: Aptum AB Securitas Sverige Aktiebolag Vivestra Brandskydd AB För me

Läs mer
fredag
10

Upphandling av Kontorsmateriel har annonserats

Upphandlingen omfattar Kontorsmateriel med de tillhörande tjänsterna skåpservice, avisering och inbärning. Varorna är fördelade inom tio (10) varugrupper. Upphandlingen innefattar även övrigt sortiment inom området Kontorsmateriel. Sista anbudsd

Läs mer
torsdag
09

Upphandling av managementtjänster (ULV) har annonserats

Upphandlingen omfattar Utredning, ledning och verksamhetsstyrning.

Sista ansökningsdag är den 10 juni 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Kontaktperson för upphandlingen är: Åsa Fröding

onsdag
08

Klart för avrop: Programvaror och tjänster - Systemutveckling

Avrop kan nu göras från det nya ramavtalet för Systemutveckling.  Systemutveckling är ett av fem ramavtal i den nya familjen Programvaror och tjänster. Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning. Information om ramavtalet finns på ramavtalssida

Läs mer
onsdag
08

Upphandling - Tjänstefordon

Nu är förstudien inför upphandling av Tjänstefordon avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan. För att ta del av förstudierapporten För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansv

Läs mer
torsdag
02

Problem med ansökningsformuläret

Formuläret ”Ansökan om att få avropa från kommande ramavtal” har krånglat vilket innebär att de ansökningar som skickats in mellan 11 mars till 25 april inte kommit fram. Tyvärr innebär det att du måste skicka om din ansökan. Vi ber om ursäkt fö

Läs mer

April - 2019

torsdag
25

Programvaror & tjänster - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Statens inköpscentral fattade 2018-10-09 tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling. Dessa beslut överprövades av sex anbudsgivare. 2019-02-05 avslog förvaltningsrätten överprövningsansökningarna. Två anbudsg

Läs mer
onsdag
24

Klart för avrop - Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

Några viktiga förändringar mot tidigare ramavtal: Avrop görs genom förnyad konkurrensutsättning. Ingen regionindelning. Intentionen med ramavtalen är att man gör avrop av en funktion inte speciella automater. Möjlighet att avropa för hela er myn

Läs mer