Till innehåll på sidan

Nyheter

April - 2024

fredag
19

Upphandling av Flygresor inrikes har påbörjats

Förstudien inför upphandling av flygresor inrikes är avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierappo...

onsdag
17

Status - överprövning konferenser och möten

Förvaltningsrätten har 2024-04-03 respektive 2024-04-16 i dom meddelat att ansökan om överprövning avslås. De anbudsområden som berörs är följande: Sollentuna - Helpension 61–150 - Dagkonferens 5–60 -...

tisdag
16

Upphandling av Litteratur har annonserats

Upphandling av Litteratur har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-05-20. Mer information finns på upphandlingssidan.

måndag
15

Extern remiss - Brandskydd

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för brandskydd har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Information om e...

onsdag
10

Prisjustering - Fordonsförhyrning

Från och med 10 april är samtliga priser inom Fordonsförhyrning justerade med +4,77 %. Prislistorna på ramavtalssidan är uppdaterade och ramavtalsleverantörerna har laddat nya priser i bokningssysteme...

tisdag
09

Kaffeautomater – rangordnat delområde, klart att avropa från

Från och med 2024-04-09 kan avrop göras från delområde 1, Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster. Delområdet är rangordnat och ska användas vid avrop om behovet är en (1) till maximalt sex ...

tisdag
09

Extern remiss - Fordonsförhyrning

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för fordonsförhyrning har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Informati...

fredag
05

Status överprövning Möbler och inredning

Processen i Förvaltningsrätten pågår gällande de överprövningar som inkommit i upphandlingen av Möbler och inredning.    De delområden som fortsatt är under överprövning är följande: Arbetsplats och f...

torsdag
04

Förstudierapport Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling är publicerad

Nu är förstudierapport Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling färdigställd och publicerad. Välkommen att kontakta Adam Poellinger, ansvarig projektledare, vid frågor eller för a...

onsdag
03

Förstudie Konsulter inom IT-säkerhet har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området IT-konsulttjänster Resurskonsulter - Delområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av an...

tisdag
02

Lyrecos prislista är uppdaterad

Lyrecos prislista för Kontorsmateriel är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prislistan gäller från och med 2024-04-02.

måndag
01

Prisuppdatering – Säkerhetsteknik, brandskydd

Prisbilagor för Säkerhetsteknik, brandskydd är uppdaterade. Prisjustering gäller endast VAROR och gäller från och med 2024-04-01. Prisjustering för tjänster kommer att ske den 1 juni 2024.

måndag
01

Prisuppdatering - Bevaknings- och larmcentraltjänster

Prisbilagor för Bevaknings- och larmcentraltjänster är uppdaterade. Nya priser gäller från och med 2024-04-01.

Mars - 2024

onsdag
27

Förbättringsarbete pågår!

Just nu pågår ett större förbättringsarbete på avropa.se som vi hoppas ska göra det enklare för dig som användare att hitta information och få en bättre överblick. Efter påsk publicerar vi en samlings...

onsdag
27

Förstudierapport inom Flygresor inrikes är publicerad

Nu är förstudierapport inom Flygresor inrikes färdigställd och publicerad. Välkommen att kontakta Elin Eldh, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter. 

tisdag
26

Extern remiss - Litteratur

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för E-litteratur inom Ramavtalsområdet Litteratur har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bi...

tisdag
26

Kaffe- och vattenautomater – vunnen dom

Förvaltningsrätten har den 25 mars 2024 meddelat dom i upphandlingen av kaffe- och vattenautomater, dnr 23.3-6642-2023. Domen innebär att ansökningen om överprövning gällande anbudsområde 1 (kaffeauto...

tisdag
26

Konferenser och möten - signering av ramavtal

Förvaltningsrätten har 2024-03-08 i dom meddelat att ansökan om överprövning som berör anbudsområde Örebro kommundel 1 och Örebro kommun övrig inom Helpension 5-60, Helpension 61-150, Dagkonferens 5-6...

måndag
25

Extern remiss – Rekryteringstjänster

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för rekryteringstjänster har nu Statens inköpscentral publicerat en extern remiss. För mer information, vänligen läs det bifogade dokumentet ”Inform...

måndag
25

Upphandling av Hygien-och städprodukter har annonserats

Upphandling av Hygien- och städprodukter har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2024-04-24. Mer information finns på upphandlingssidan Hygien- och städprodukte...