Nyheter

September - 2022

fredag
30

Förlängning av ramavtal inom Brevförmedlingstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har beslutat att förlänga alla ramavtal inom området Brevförmedlingstjänster till och med 2023-06-30. En uppdatering av avtalsperioden kommer att ske på avrop...

torsdag
29

Förlängning av Ramavtal Mediebyråtjänster, delområde Annonser

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har beslutat om förlängning av Ramavtalet Mediebyråtjänster, delområde Annonser till och med 2023-06-30. Kontrakt som tilldelats senast angivna datum kan dock...

torsdag
29

Avropadagen den 27 oktober

Varmt välkomna att anmäla er till Avropadagen den 27 oktober. Dagen vänder sig till myndigheter, kommuner och regioner som använder våra ramavtal. Du har möjlighet att välja om du vill delta på plats ...

torsdag
29

Tilldelningsbeslut Skrivare som tjänst och produkt

Statens inköpscentral har 2022-09-28 fattat nytt tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Skrivare som tjänst och produkt, efter tillbakadragandet av tidigare tilldelningsbeslut som fattades 2022-...

onsdag
28

Uppdaterad prisbilaga för Kontorsmateriel

Prisbilagan för Kontorsmateriel är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prisbilagan gäller från och med 2022-09-26.

onsdag
28

Request for information, RFI - Flygresor inrikes

Nu finns en RFI ute avseende flygresor inrikes. Läs mer på upphandlingssidan. Vi önskar att få era svar senast den 12 oktober 2022. Svaren skickas via epost till ansvarig projektledare: Elin Brunnberg...

tisdag
27

Securitas har förvärvat Stanley Security

Securitas AB har under sommaren slutfört förvärvet av Stanley Security Sverige AB som därmed är ett teknikbolag inom Securitas-koncernen. Företagsaffären kommer i nuläget inte att innebära några förän...

måndag
26

Informationsseminarium & dialogmöte för leverantörer av konferenser och möten

Det pågår en förstudie avseende Konferenser och möten inför kommande upphandling. Som ett led i detta arbete bjuder vi in leverantörer till informationsseminarier och dialogmöten via Skype. Målgrupp M...

måndag
26

Överprövning av upphandling Översättning och språktjänster – övriga språk

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Översättning och språktjänster – övriga språk har fyra ansökningar om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta innebär att av...

fredag
23

Återkallat tilldelningsbeslut Skrivare som tjänst och produkt

Kammarkollegiet har fått information som föranleder oss att göra en förnyad genomgång av anbuden. Kammarkollegiet beslutar därför att återkalla tilldelningsbeslutet som skickades den 20 september i up...

fredag
23

Namnändringar inom ramavtalsområde Flyttjänster

Karlstad Express AB (org.nr. 556703-6255) namnändrar till Freys Express i Karlstad AB, Örebro Budet AB (org.nr. 556287-2506) namnändrar till Freys Express i Örebro AB och Movare AB (org.nr. 556963-013...

tisdag
20

Tilldelningsbeslut Skrivare som tjänst och produkt

Statens inköpscentral har 2022-09-20 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Skrivare som tjänst och produkt. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal: Canon Svenska Aktiebolag Dustin ...

tisdag
20

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Statens inköpscentral fattade den 18 mars 2022 tilldelningsbeslut i upphandling Datacenter 2021, delområdet Nätverk och säkerhet. Detta beslut överprövades av 3 anbudsgivare. I maj 2022 avslog Förvalt...

tisdag
20

Fordonsförhyrning - låg tillgänglighet

Det är fortsatt brist på fordon hos våra ramavtalsleverantörer inom Fordonsförhyrning, vilket innebär en låg tillgänglighet på fordon att hyra genom de statliga ramavtalen. Den låga tillgängligheten b...

tisdag
20

Upphandling av taxitjänster har annonserats

Upphandling av taxitjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign. Sista anbudsdag är 2022-10-14. Mer information finns på upphandlingssidan.

torsdag
15

Vergenta AB har namnändrat

Vergenta AB med organisationsnummer 556701-8139 har namnändrat till Vergenta Advisor AB. Inga ändringar i övrigt. Vergenta AB har avtal inom Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyr...

torsdag
15

Tilldelningsbeslut Översättning och språktjänster - övriga språk

Statens inköpscentral har 2022-09-13 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Översättning och språktjänster - övriga språk. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal: Språkservice Sveri...

onsdag
14

Förstudierapport Profil- och presentartiklar samt Presentkort är publicerad

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har genomfört en förstudie inom områdena Profil- och presentartiklar samt Presentkort. Förstudierapporten är nu färdigställd och publicerad. En ny upphandling...

onsdag
14

Förstudierapport Profil- och presentartiklar samt Presentkort är publicerad

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har genomfört en förstudie inom områdena Profil- och presentartiklar samt Presentkort. Förstudierapporten är nu färdigställd och publicerad. Efter genomförd f...

onsdag
14

Statens inköpscentral har beslutat att inte upphandla Profil- och presentartiklar på nytt

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har genomfört en förstudie inom områdena Profil- och presentartiklar samt Presentkort. Efter genomförd förstudie har beslut fattats att inte genomföra en ny s...

tisdag
13

Förstudie Revision- och granskningstjänster har påbörjats

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Revision- och granskningstjänster. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella r...

måndag
12

Upphandling av Mediebyråtjänster har annonserats

Upphandling av Mediebyråtjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell TendSign. Sista anbudsdag är 2022-10-10. Mer information finns på upphandlingssidan. Välkommen att kontakta Birgitta...

fredag
09

Överlåtelse av ramavtal inom Företagshälsa

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal inom ramavtalsområde Företagshälsa. Feelgood företagshälsovård Blekinge AB, med organisationsnummer 5561668913, har överfö...

torsdag
08

Presentationer publicerade från Reseinfodagen 2022

Nu finns presentationerna samt frågor och svar från Reseinfodagen 2022 publicerade under presentationer.

måndag
05

Leverantörsenkät i förstudien Tjänstefordon

Välkomna att besvara Statens inköpscentrals leverantörsenkät i förstudien Tjänstefordon. Denna enkät riktar sig till potentiella anbudsgivare inom ramavtalsområdet Tjänstefordon. Syftet med denna enkä...