Nyheter

September - 2019

torsdag
19

Vår årliga enkätundersökning

Hjälp oss utveckla vår verksamhet genom att delta i vår årliga enkätundersökning

Läs mer
torsdag
19

Remiss - Datacenter

Inför upphandlingen Datacenter 2019 bjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet in intressenter att inkomma med synpunkter på: Allmänna och särskilda villkor Kravkatalog Intyg från varumärkesägare Syftet är att ge möjlighet för offentlig se

Läs mer
torsdag
19

Förstudie för flygresor inrikes är påbörjad

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området. För att komma t

Läs mer
onsdag
18

Annonserad upphandling, Brandskydd 2019

Upphandlingen av Brandskydd som avbröts i somras pga bristande konkurrens har nu annonserats på nytt. Upphandlingen avser ett varu- och tjänsteområde som omfattar Brandredskap, Brandposter, Skyltar, Utrymningsprodukter, Nödbelysning, Skyddsutrus

Läs mer
onsdag
18

Information om kommande ramavtal Kontorsmateriel

Kammarkollegiet kontrollerar ny sammanslagen Prisbilaga Varor mot leverantörens bilagor i anbudet och kommer att publicera ramavtal med bilagor i samband med avtalsstart. Avropare kommer därefter behöva fylla i en anmälan till Staples Sweden AB

Läs mer
måndag
16

Extern remiss – Rekryteringstjänster

Nu finns en extern remiss ute för rekryteringstjänster. Läs mer på upphandlingssidan.

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Aglo. Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-09-30.

måndag
16

Remiss - Klienter och Mobiltelefoner

Inför upphandlingen inom området Klienter och mobiltelefoner inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (Kammarkollegiet) intressenter att inkomma med synpunkter på hållbarhetskrav och intyg från varumärkesägare. Syftet är att ge möjligh

Läs mer
måndag
16

Upphandling av Kontorsmateriel

Kammarkollegiet kontrollerar ny sammanslagen Prisbilaga Varor mot leverantörens bilagor i anbudet.

Kammarkollegiet kommer att publicera ramavtal med bilagor i samband med avtalsstart.

måndag
16

Ramavtal för möbler och inredning klara för avrop

Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal med 45 leverantörer fördelade inom följande 11 delområden: Möten och paus, Textil inredning för fönstermiljö, Arkiv och magasin, Förvaring i plåt, Utemöbler, Arbetsplatsarmaturer, Inredningsarmaturer, Skri

Läs mer
torsdag
12

Förstudierapport för Klienter och Mobiltelefoner

Nu är förstudierapporten för Klienter och Mobiltelefoner klar och finns publicerad på förstudiens sida.

Frågor om förstudierapporten kan ställas till ansvarig projektledare, Sara Wedholm

onsdag
11

Upphandling av Kontorsmateriel

Ingen överprövning har inkommit till förvaltningsrätten under avtalsspärren.

Kammarkollegiet kommer att publicera ramavtal med bilagor i samband med avtalsstart.

onsdag
11

Nytt förstudieprojekt gällande kort för identifiering och behörighetskontroll, KIB

Nu har vi startat ett förstudieprojekt gällande kort för identifiering och behörighetskontroll kallad KIB. Förstudien ska pågå fram till och med den 16 mars 2020. Projektet ska utreda om ny upphandling inom området ska genomföras. Projektet vill

Läs mer
måndag
09

Upphandling av Möbler och inredning – Delområde A Arbetsplats och förvaring överprövat

Vid överprövningstidens utgång fredag 6 september hade en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten. Ansökan gäller delområde A Arbetsplats och förvaring. Kammarkollegiet kommer nu påbörja arbetet med att teckna avtal inom övriga

Läs mer
torsdag
05

Svarstiden avseende Extern remiss för upphandling av Revision- och granskningstjänster förlängs

Kammarkollegiet vill informera om att svarstiden avseende Extern remiss för upphandling av Revision- och granskningstjänster förlängs. Sista dagen att inkomma med kommentarer på underlaget är istället 2019-09-13.

onsdag
04

Beslut om att avbryta upphandling av Ljuskällor

Kammarkollegiet har beslutat att avbryta upphandlingen av Ljuskällor p.g.a. det har framkommit brister i upphandlingsdokumentens utformning som kan leda till att upphandlingens syfte att tillgodose de avropsberättigades behov inte kan tillgodose

Läs mer
måndag
02

Upphandling av Resebyråtjänster

Nu är förstudien inför upphandling av Resebyråtjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan. För att ta del av förstudierapporten För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta a

Läs mer
måndag
02

Upphandling IT-konsulttjänster Rikstäckande har annonserats

Upphandlingen IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Rikstäckande har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign. Sista anbudsdag är 11 Oktober 2019. Mer information finns på upphandlingssidan. Kontaktperson för upphandlingen är Josefine Monf

Läs mer

Augusti - 2019

torsdag
29

Upphandling av Tryckeritjänster

Nu är förstudien inför upphandling av Tryckeritjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan. För att ta del av förstudierapporten För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta a

Läs mer
onsdag
28

Tilldelningsbeslut – upphandling av Kontorsmateriel

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet meddelade den 28 augusti 2019 tilldelningsbeslut i upphandlingen Kontorsmateriel, dnr 23.3-8005-18. Staples Sweden AB har tilldelats ramavtal. För mer information, vänligen läs tilldelningsbeslutet. Nu a

Läs mer
tisdag
27

Tilldelningsbeslut i Möbler och inredning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har skickat ut tilldelningsbeslut i upphandlingen Möbler och inredning, dnr. 23.3-8004-18. Nu avvaktas avtalsspärren som löper ut fredagen den 6 september 2019. För aktuell status avseende Möbler och inr

Läs mer
tisdag
27

Upphandling av Tjänstefordon

Upphandling av nya ramavtal inom området Tjänstefordon och förmånsbilar pågår. Nya ramavtal kommer dock inte att finnas tillgängliga när de befintliga ramavtalen inom området går ut den 31 oktober. Organisationer med behov inom området bör vara

Läs mer
tisdag
27

Förvaltningsrättens dom i upphandlingen av Gåvokort

Förvaltningsrätten meddelande under sommaren dom i Kammarkollegiets upphandling av Gåvokort. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen ska rättas genom att utvärderingen ska göras om (upphandlingen behöver inte göras om). Kammarkollegiet ko

Läs mer
tisdag
27

Ramavtalsområdet Informationsförsörjning

Upphandling av nya ramavtal inom området Informationsförsörjning pågår. Nya ramavtal kommer dock inte att finnas tillgängliga när de befintliga ramavtalen inom området går ut den 30 november. Organisationer med behov inom området bör vara medvet

Läs mer