Interimistiskt beslut om stopp för Advania avseende Klient 1 och 2

 Publicerad 2019-11-27

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat interimistiskt stopp för ramavtalen med Advania på Klient 1 och 2.

I övrigt avvaktas beslut om ansökan avseende prövningstillstånd.