IT-Mästaren Mitt AB namnändrar

 Publicerad 2019-10-01

IT-Mästaren Mitt AB byter namn fr.o.m. den 1 oktober till Visolit Sweden 99 AB.
Organisationsnumret är oförändrat