Överlåtelse av ramavtal

 Publicerad 2019-03-01

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion har Seombris Marketing AB, org.nr. 559134-9591 överfört ramavtal 23.3-5530-16:003 i sin helhet till Kontorab AB org.nr 556541-8935.

Senast ändrad: 2019-03-01