Prisjustering av ramavtal Skrivare som tjänst och produkt – Fördelningsnyckel

 Publicerad 2019-12-10

I enligt med ramavtalets villkor har en prisjustering genomförts 2019-12-10. Prisjusteringen innebär en prisuppräkning med 3 procent för samtliga multifunktionsprodukter. Servicenivå omfattas inte av någon prisuppräkning. Avropsblankett med kontrakt har uppdaterats.