Ramavtalsområdet Informationsförsörjning

 Publicerad 2019-08-27

Upphandling av nya ramavtal inom området Informationsförsörjning pågår.

Nya ramavtal kommer dock inte att finnas tillgängliga när de befintliga ramavtalen inom området går ut den 30 november.

Organisationer med behov inom området bör vara medvetna om att tiden att genomföra avrop och teckna kontrakt är begränsad.

Kontrakten måste alltså tecknas under den tid ramavtalen är giltiga.

Senast ändrad: 2019-08-27