Telefoni/telekommunikationstjänster och Infrastruktur - Avtal sägs upp

 Publicerad 2019-11-11

Kammarkollegiet har sagt upp ramavtal Telefoni/telekommunikationstjänster och Infrastruktur, avtalsnummer 23.3-3081-17:002, med bolaget Borderlight AB, organisationsnummer 556595-6363. Ramavtalen sägs upp på grund av att Borderlight AB är försatt i konkurs och inte längre uppfyller kraven i ramavtalet.


Vid frågor, kontakta ramavtalsansvarig Karl-Johan Skiver

Senast ändrad: 2019-11-11