Till innehåll på sidan

Avrop av tolkförmedlingstjänster

 Publicerad 2020-03-03

En avropande myndighet har rätt att få godkänna tolkens resekostnader i de fall tolkens restid till mötet överstiger 2 timmar eller 100 km. Uppskattade resekostnader ska framgå av bokningsbekräftelsen. Tolkförmedlingarna har i många fall, trots påminnelser, haft svårt att få in myndigheters godkännande i tid för att kunna hålla den aktuella tolken uppbokad, vilket gör att bokade uppdrag i värsta fall måste ställas in. Kammarkollegiet har därför gett tolkförmedlingarna möjligheten att kunna ange en sista svarstid för myndigheten att godkänna eller underkänna en bedömd resekostnad. Passeras svarstiden förfaller bokningen. Vi vill därför uppmärksamma avropande myndigheter om vikten att i förekommande fall snabbt bekräfta om uppskattade resekostnader kan accepteras eller inte.

Senast ändrad: 2020-03-03