Beviljat prövningstillstånd Klient

 Publicerad 2020-03-24

Avseende Kammarrättens tidigare beslut att inte tillåta byte av Ramavtalsleverantör i ramavtalet Klient samt att Högsta förvaltningsdomstolen senare beslutade om interimistiskt stopp på Klient 1 och 2 för Advania Sverige AB, har nu Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillståndet avser förutsättningarna enligt 17 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling för att en leverantör ska få bytas ut mot en annan leverantör utan ny upphandling.