Till innehåll på sidan

Sammanställning av produkter_Programvaror och tjänster

 Publicerad 2020-02-21

Filen Sammanställning av produkter_Programvaror och tjänster är en sammanställning av vad de olika ramavtalsleverantörerna angav för produkt samt eventuell tjänsteleverantör för respektive krav i upphandlingen. Denna fil är tänkt som en hjälp, men tänk på att detta är de svar ramavtalsleverantörerna lämnade i upphandlingen och dessa utgör därmed inget uttömmande svar för ert avrop.
Beroende på kravställning i respektive avrop kan andra produkter offereras från ramavtalsleverantörerna.

Senast ändrad: 2020-12-18