Förlängning av befintliga volymavtal

 Publicerad 2020-04-17

Kammarkollegiet har, inom ramen för Volymavtal för programvaror 2005 med Microsoft (avtalsnr. 6766/05) och IBM (avtalsnr 6765/05), träffat en överenskommelse om att förlänga nuvarande avtal för perioden 1 maj 2020  t.o.m 30 april 2021.

Samtliga villkor är oförändrade.

Kontaktperson: Pedra Herdegen, 08-700 09 21 , pedra.herdegen@kammarkollegiet.se

 

Senast ändrad: 2020-04-17