Till innehåll på sidan

Managementtjänster (ULV) - klart för avrop

Publicerad 2020-07-01

Ett nytt ramavtal för Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) finns nu att avropa från.

Kammarkollegiet kommer att informera om innehållet i ramavtalet vid minst två digitala mötestillfällen under hösten. Dessa informationsmöten riktar sig till avropsberättigade och anmälan öppnar i mitten av augusti.

Senast ändrad: 2020-07-04