Senaste versionen av avropsblankett under Gemensamma dokument

 Publicerad 2020-05-06

Det är viktigt att så långt som möjligt alltid använda den senaste versionen av avropsblanketten som finns publicerad under ”Gemensamma dokument”.
Blanketten kan ändras efter synpunkter om förbättringar av blanketten från avropsberättigade. Tyvärr hittas även felaktigheter som också åtgärdas vid upptäckt. Det är alltså ingen bra idé att spara ner blanketten för eventuellt användande långt senare.

Senast ändrad: 2020-05-06