Tjänstefordon - klart för avrop

 Publicerad 2020-02-14

Ramavtalen för tjänstefordon är signerade och det går därmed att avropa fordon inkl. service. Ramavtal har tecknats med 11 leverantörer. Området är indelat i personbilar respektive transportfordon. Inom kategorin personbilar sker avrop som tidigare med förnyad konkurrens för tjänstebilar och enligt särskild fördelningsnyckel för förmåns- och personalbilar. Transportfordon avropas med förnyad konkurrens. Ramavtal, fordonslista och stöddokument för avrop finns publicerade på ramavtalssidan.

Senast ändrad: 2020-02-14