Bemanningstjänster - klart att avropa från

 Publicerad 2021-04-03

Ramavtalen för Bemanningstjänster är signerade och klara att avropa från. Ramavtalet är indelat i två yrkesområden, Kontorstjänster och enklare IT-tjänster.

Senast ändrad: 2021-04-03