Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning - Mabi Sverige AB

 Publicerad 2021-10-06

Kammarkollegiet har hävt beslutet att Mabi Sverige AB, ramavtalsleverantör inom Fordonsförhyrning, inte får lämna avropssvar.

Mabi Sverige AB uppfyller fr.o.m. 2021-10-05 obligatoriskt krav, p. 4.1.4 Bokning, i Upphandlingsdokumentet och Ramavtalsleverantören finns återigen på ramavtalssidan för Fordonsförhyrning.

Vid bokning genom resebyrå/självbokningssystem så bokas fordon hos Mabi genom ACE Rent A Car. Direkta bokningar med Mabi påverkas inte av detta, utan bokas direkt hos respektive hyresstation.

Ramavtalsleverantören kommer inom kort att förse avropsberättigade med nya kundnummer och instruktioner för att boka ACE Rent A Car via resebyrå.

Välkommen att kontakta ramavtalsansvarig Fredrik Ljungqvist, vid frågor.

Senast ändrad: 2021-10-06