Klienter - klart att avropa från

 Publicerad 2021-07-01

Ramavtalen för Klienter är nu signerade och klara att avropa från med avtalsstart 2021-07-01.

Förutom avrop genom förnyad konkurrensutsättning så kan man även avropa fastställda varor genom särskild fördelningsnyckel.

Senast ändrad: 2021-07-01