Prisjustering inom ramavtalsområde Kaffeautomater

 Publicerad 2021-08-17

Prishöjning på kaffeprodukter är att vänta för ramavtalsleverantörer inom Kaffeautomater.

Beans In Cup har höjt sina priser från den 13 augusti. JOBmeal AB kommer att höja sina priser från den 6 september. Takprislista publiceras i samband med prisjustering.

Prisjustering i befintliga kontrakt med avropsberättigade myndigheter och organisationer är därmed möjlig och ska följa det som angetts ovan. Begäran om prisjustering ska skickas från ramavtalsleverantör till respektive avropsberättigad.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2021-08-17