Till innehåll på sidan

Säker förvaring - ramavtal upphör snart att gälla

Publicerad 2021-09-24

Ramavtalen inom Säker förvaring är på väg att löpa ut. Utvärdering av anbud pågår och vi planerar för att nya ramavtal ska finnas klara för avrop 2 december 2021. Vi rekommenderar er att göra beställningar/avrop av Säker förvaring i god tid.

Senast ändrad: 2021-09-24